Juunikuu MaksuMaksjas tants maamaksu ümber ja teised kiired seadusemuudatused

Juunikuu MaksuMaksjas tants maamaksu ümber ja teised kiired seadusemuudatused

Rubriik: EML

Värske MaksuMaksja number heidab pilgu juunis Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele.

EML juhatuse liige Lasse Lehis kirjutab, kuidas koalitsioonilepingu maksulubadused said kiiresti ja suure kisa saatel seaduseks. Üllatavalt sai kõige vähetähtsam muudatus — kodualuse maa maksuvabastus — erakordselt pika arutelu osaliseks. Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõusse tehti menetluse käigus vaid üks muudatus, mis puudutab tasemekoolituse erisoodustuste kaotamist.Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu võeti vastu algsel kujul. Ühtegi ametlikku muudatusettepanekut ei esitatud ning erialaliitude märgukirjades toodud argumendid kütuse kallinemise negatiivsete mõjude kohta jäeti tähelepanuta. Menetlemise käigus nimetati korduvalt, et sellel aastal ilmub ka teine eelnõu, mille kohaselt kaob erimärgistamine täielikult, kuid tänu kehtestatavale toetusskeemile kompenseeritakse kasvavad kütusekulud põllumajanduses, laevanduses ja raudteeliikluses. Ülejäänud valdkonnad, nagu metsandus, turbatööstus ja ehitusmaterjalide tööstus, peavad leppima suuremate kuludega. Advokaadibüroo Glimstedt jurist Robert Sarv käsitleb oma artiklis kahte kohtuasja riigilõivude üle, milles Riigikohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks riigilõivuseaduse sätted, milles apellatsioonkaebuselt tsiviilasja hinna puhul üle 10 000 000 krooni oli ette nähtud riigilõivu tasumine summas 3% tsiviilasja hinnast, kuid mitte rohkem kui 1 500 000 krooni. Niikaua, kui aga riigilõivuseadust ei ole muudetud, ei jää kohtusse hagi esitades muud üle, kui lisada hagiavaldusele ka taotlus tunnistada praegu kehtiva riigilõivuseaduse asjakohane säte samuti põhiseaduse vastaseks.EML jurist Gaily Kuusik tutvustab kahte eelmise aasta lõpul tehtud ringkonnakohtu lahendit, mis üldistades puudutavad ettevõtlusega seotud kulusid ning erisoodustusi. Mõlemad on õpetliku sisuga — mida selgemalt ja täpsemalt oma kulud dokumenteerida ja põhjendada, seda väiksem on maksuhalduri võimalus oma tahet kohtus läbi suruda.EML vanemjurist Martin Huberg annab ülevaate MTA koostatud ning oma kodulehele välja pandud uutest ja huvitavatest kasulikest juhenditest, mis peaksid raamatupidajaid abistama nende igapäevatöös. Autor kommenteerib ka paari kohta erisoodustuste maksustamise juhendist ja omakapitali väljamaksete maksustamise juhendist, kus EML tõlgendab seadust veidi teisiti kui maksuhaldur.Advokaadibüroo CASUS vandeadvokaat Kaspar Lind kirjutab siseriikliku pöördmaksustamise praktikast Euroopa Liidus. Eestis kehtib sellest aastast pöördmaksustamine kinnisvaratehingutele ja vanametalli müügile, kuid teistes riikides on erandkorras lubatud sarnaseid eriskeeme rakendada ka muudele kaupadele.EML juhatuse liige Erki Uustalu teeb kokkuvõtteid mitteresidentide kinnisvaratulu maksustamisest Eestis Euroopa õiguse valguses. Selgub, et meie seadused jätavad lahtiseks, kas mitteresident peab Eestis asuva kinnisvara võõrandamisest saadud tulu deklareerima kui ettevõtlustulu või kui kasu vara võõrandamisest. Mahaarvamiste maht on nendel tululiikidel aga erinev. Maksu- ja Tolliametiga peetud kirjavahetusest tuleb välja, et mitteresident võibki ise valida, kumb variant talle rohkem meeldib. Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit@maksumaksjad.ee