Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Juuni MaksuMaksjas segane käibemaks ja mõttetu müügimaks

Juuni MaksuMaksjas segane käibemaks ja mõttetu müügimaks

Rubriik: EML

Suvises MaksuMaksjas annab EML vanemjurist Martin Huberg ülevaate käibemaksuseaduse kavandatavatest muudatustest, millega muu hulgas parandatakse tagantjärele varasemaid puudujääke seaduses, kuid tekitatakse ka uusi kitsaskohti.

EML juhatuse liige Lasse Lehis kirjutab sellest, miks tema on juba ammu loobunud käibemaksuseaduse lugemisest. Tegemist on tõenäoliselt kõige segasemalt ja arusaamatult sõnastatud Eesti seadusega, seda kinnitab ka avaldatud EML ja Rahandusministeeriumi kirjavahetus.Jätkame müügimaksu teemaliste uudiste avaldamist. Kuigi Tallinna müügimaks kaob kõikide eelduste kohaselt uuest aastast, on 2010. aasta osas siiski selgusetu, kas maks sellisel kujul on ikka kooskõlas põhiseaduse ja Euroopa direktiividega. MaksuMaksja tutvustab kaua menetletud ja hiljuti vastu võetud nn investeerimiskontode eelnõu. EML on korduvalt esitanud ka omalt poolt ettepanekuid ning avaldanud kahtlust, et uus süsteem tuleb siiski liiga keerukas ega saavuta soovitud eesmärki. Lugeja saab hinnata, kas poliitikud on oma lubadustest kinni pidanud. EML juhatuse liige Erki Uustalu toob lugejateni valiku Euroopa Komisjoni rikkumismenetlustest liikmesriikide vastu. Juttu tuleb hoiuseintresside maksuvabastuse erinevast kohaldamisest Belgia näitel ning dividendidelt tulumaksu erinevast kinnipidamisest Soome näitel. Kuu aja jooksul toimus Tallinnas kaks maksuteemalist ümarlauda. Eraisikute Rahaasjade Teabekeskuse juhataja Piret Suitsu võtab lühidalt kokku arutelu noorte finantskirjaoskuse teemal. Majandusanalüütik Peeter Tammistu annab ülevaate maksudebatil „Kuidas teha nii, et inimesed tahaksid makse maksta?” tekkinud ideedest ja ettepanekutest. MaksuMaksja avaldab kokkuvõtte 2009. aasta maksundusalaste uurimistööde konkursil bakalaureuse- ja lõputööde kategoorias I koha saanud Kaisa Liivase tööst „Topeltmaksustamise võimalikkusest seltsingu tulu rahvusvahelisel maksustamisel“. Autor analüüsib peamisi topeltmaksustamise põhjusi ning pakub ka võimaluse nende vältimiseks. Samal konkursil samas kategoorias III koha saanud Kersti Kull käsitleb oma töös juhtimisteenuse siirdehindade maksustamist ja dokumenteerimist. Põhirõhk on sellel, kas ja kuidas on siirdehinnad reguleeritud Eesti seadusandluses ja milliseid praktilisi põhimõtteid tuleks Eesti maksumaksjal arvestada juhtimisteenuse maksuriskide maandamisel siirdehinna dokumentatsiooni koostamise kaudu. Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit@maksumaksjad.ee