Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Juuni-juuli MaksuMaksjas tööst ja puhkusest

Juuni-juuli MaksuMaksjas tööst ja puhkusest

Rubriik: EML

Vaatamata tõeliselt suvistele ilmadele peab MaksuMaksja puhkuse ajal ikka tööst rääkima. Käsitlemist leiavad nii otseselt puhkusega seotud maksuteemad kui üldised maksu-uudised. Tulenevalt maksukorralduse seaduses tehtud muudatustest on ette valmistatud valitsuse määruse eelnõu, mille kohaselt tuleb edaspidi töötajate registreerimisel märkida senisele infole lisaks ka tööd tegeva isiku ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaja määr. Ametinimetuse sisestamisel tuleb kasutada varem tööjõu statistikas kasutusel olnud kaheksakohalisi koode. Numbrid jooksevad tähtsuse järjekorras – kui jätta kõrvale koodiga 0 algavad sõjaväelased, siis tsiviilisikute ametite nimekirja alustab minister koodiga 11110001 ja lõpetab valvur-riidehoidja koodiga 96290007. Kõik ülejäänud tublid tööinimesed jäävad sinna kuhugi vahepeale.

Kõik huvilised saavad neid koode juba e-maksuametis ka uudistada (kohustus olemasolevatele töötajatele koodid lisada rakendub 1. oktoobrist), aga et lugejaid selle müstilise maailmaga lähemalt kurssi viia, oleme selles ajakirjanumbris kõigi autorite ametinimetused asendanud vastavate koodidega. EML 26190005 Hiie Marrandi tutvustab määruse eelnõu ja seletuskirja, milles kiidetakse, kuidas taas väheneb ettevõtjate halduskoormus, kuna enam ei pea esitama sarnaseid andmeid korraga maksuhaldurile ja Statistikaametile – edaspidi on palgastatistika aruannetes vastavad väljad eeltäidetud. Üks pisiasi muidugi on jäänud mainimata, et suur osa väikeettevõtjaid ei esita palgaaruandeid, aga e-maksuametisse peavad koode sisestama kõik. Teisisõnu, väikesel osal kohustused vähenevad, enamikul paraku aga tuleb uusi kohustusi juurde. Helger Aaresild, kes on oma ametikoha koodiks märkinud 91290003, tutvustab oma humoorikas arvamusloos seda, kuidas inimeste nummerdamine hakkab tulevikus praktikas välja nägema. Teises arvamusloos kirjutab Helger Aaresild probleemidest juhatuse liikme ravikindlustuskaitse kehtivusega. EML juhatuse liige Martin Huberg, kes peab lisaks ka ameteid koodiga 26190005 ja 26410014, tutvustab ühes artiklis lähemalt võimalust osta töötajatele tööandja kulul maksuvabalt täiendavat ravikindlustust ning teises artiklis kirjutab probleemidest „astmelise“ maksuvaba tulu arvestamisel, kui töötaja võtab puhkusetasu välja enne puhkusele minekut. Attela Advokaadibüroo 26110012 Kaspar Lind tutvustab Saksamaa praktikat erisoodustuse arvestamisel seoses. Nimelt saadakse seal aru, et erisoodustus on osa töötaja töötasust ning järelikult tuleb erisoodustust anda ka puhkuse ajal. Kui töötajal on õigus kasutada ametiautot töövälisteks sõitudeks, siis peab see õigus ka puhkuse ajal olema, vastasel juhul (nt kui auto antakse teise töötaja kasutusse) tuleb saamata jäänud hüve kompenseerida rahas (st suurendada puhkusetasu auto erisoodustuse hinna võrra). Teises artiklis kirjutab 26110012 Kaspar Lind sügisel kehtima hakkavast käibemaksuseaduse muudatusest, mis võib olla vastuolus õiguspärase ootuse põhimõttega ja osutuda põhiseaduse vastaseks. EML 26190005 Hiie Marrandi annab ka ülevaate kohtuloost, kus vaieldi selle üle, kas palga indekseerimine on võimalik selliselt, et tulemuseks on kohtuniku palga vähenemine. Pärast pikki kohtuvaidlusi selgus karm tõde, et seadusepügal oli vigaselt kirjutatud, aga keegi ei julgenud seda välja öelda, rääkimata püüdlustest sätet selliselt tõlgendada, et sellel ka mingi arusaadav mõte säiliks. Traditsiooniliselt on MaksuMaksjal hambus Läti piirikaubanduse teema. Seekord avaldame fotoreportaaži sellest, kuidas hea õnne korral saab Lätist toodud pudelitelt-purkidelt Eestis 10 senti lisaboonust teenida.