iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Juhatuse liikme isiklik vastutus maksuasjas ei olene alati süüst

Juhatuse liikme isiklik vastutus maksuasjas ei olene alati süüst

Rubriik: Äripäev

9. jaanuari 2006 a Äripäevas kirjutab IMG Konsultant ASi maksukonsultant juhatuse liikme vastutusest maksuvõla tekkimisel ning vastutusotsuse olemusest.

Maksukorralduse seaduse alusel tehtud vastutusotsus on oma olemuselt aga haldusakt, millega maksuhalduril on võimalik äriühingu maksuvõlga sisse nõuda juhatuse liikmelt. Sisuliselt on maksuhaldurile antud võimalus pankrotimenetluseväliselt pöörduda juhatuse liikme poole nõudega äriühingu maksuvõla tasumiseks. Kuna tegemist on vastutamisega võõra maksukohustuse eest, siis on väga täpselt reguleeritud, millisel juhul on võimalik maksuvõla sissenõudmine vastutusotsusega.

Vastutusotsuse tegemiseks on maksukorralduse seaduses sätestatud tingimus, et juhatuse liige peab olema tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma seadusejärgseid kohustusi ning maksuvõlg peab olema tekkinud selle rikkumise tagajärjel.Riigikohus juhtis möödunud aasta sügisel tehtud vastutusotsuseteemalistes lahendites (haldus-asjad 3-3-41-05 ja 3-3-1-53-05) tähelepanu sellele, et tuvastada tuleb, kas juhatuse liige on rikkunud oma kohustusi süüliselt ning milline on konkreetse juhatuse liikme süü vorm. Vastutusotsuses tuleb ka motiveerida, miks leitakse, et juhatuse liige tahtlikult või raskest hooletusest rikkus oma seadusest tulenevaid kohustusi. Riigikohus täpsustas, et iga juhatuse liikme süü tuleb tuvastada eraldi, sest reaalselt on võimalik, et mõni juhatuse liige ei ole maksuvõla tekkimises süüdi. Eriti rõhutas kohus veel tõendamiskoormust ja motiveerimist raske hooletuse tuvastamisel, sest kerge hooletus ei too endaga kaasa juhatuse liikme vastutust.Võib öelda, et juhatuse liikme vastutusele võtmine on praegu pigem erand kui reegel.

Siiski tuleks hoolikalt kaaluda oma tegevuse tagajärgi juhitavale äriühingule ning riskantsemate otsuste puhul tagada tõendite olemasolu, mis aitavad tehtud otsuse mõistlikkust ja seaduslikkust põhjendada. Täpsemalt saab lugeda http://www.aripaev.ee/3095/rubr_artiklid_309506.html või 9. jaanuari 2006 a Äripäevast lk 18.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus