Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Jaanuarist tõusis sotsiaalmaksu minimaalne kohustus

Jaanuarist tõusis sotsiaalmaksu minimaalne kohustus

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tööandjate ja FIE- de tähelepanu sellele, et 1. jaanuarist 2008 on tõusnud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 2700 kroonini. Eelmisel aastal oli kuumäär 2000 krooni.

Tööandja peab igakuiselt maksma sotsiaalmaksu töötajale makstud palgalt, kuid mitte vähem kui 2700 kroonilt, seega on tööandja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 891 krooni kuus (v.a. seaduses sätestatud erandid). Kui töötajal on mitu tööandjat, siis miinimumkohustuse ulatuses maksab sotsiaalmaksu tööandja, kes töötaja palgalt tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu. Seadusega on sätestatud isikute kategooriad, kelle puhul ei ole tööandjal sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustust, st kelle eest tasutakse sotsiaalmaksu tegelikult makstud palgalt. Nendeks on muuhulgas töötaja või teenistuja, kes saab riiklikku pensioni, kasvatab vanema või eestkostjana alla 3-aastast last või kolme või enamat alla 19-aastast last, samuti töötaja või teenistuja, kes on õpilane või Eesti alalisest elanikust üliõpilane. Samuti palub Maksu- ja Tolliamet kõigil füüsilistest isikutest ettevõtjatel (FIE-del) tähele panna, et seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamise aluseks oleva kuumäära tõusmisega 2700 kroonini, tuleb neil kvartalis maksta 2673 krooni sotsiaalmaksu avansilisi makseid (891 krooni kuus ja 10692 krooni aastas). Sotsiaalmaksu kvartaalsete avansiliste maksete tasumise tähtajad on endiselt 15. märts, 15. juuni, 15. september ja 15. detsember. Seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamise aluseks oleva kuumäära tõstmisega palume FIE-del, kelle eest maksavad sotsiaalmaksu samaaegselt tööandja, riik või kohalik omavalitsus, oma I kvartali sotsiaalmaksu kohustus üle kontrollida koheselt pärast tasumise tähtpäeva, s.o. 15. märtsi saabumist, võla olemasolul see koheselt tasuda, et vältida tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt intressi arvestamist (0,06 protsenti päevas). Oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat on FIE-l võimalik teada saada e-maksuametist/e-tollist oma FIE sotsiaalmaksu kontokaardilt, sisestades perioodi lõpu kuupäevaks 15. märtsist hilisem kuupäev või küsides Maksu- ja Tolliameti piirkondlikust keskusest. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=23144&tpl=1026