Jaanuari MaksuMaksjas maksud Euroopa Liidus

Jaanuari MaksuMaksjas maksud Euroopa Liidus

Rubriik: EML

Alanud aasta esimene ajakirjanumber käsitleb maksuteemasid sel korral laiemas perspektiivis — Euroopa Liidu tasandil.

EML juhatuse liige Lasse Lehis teeb kokkuvõtte käibemaksu „rohelise raamatu“ arengust. Eelmise aasta kevadel avaldatud ulatuslik käibemaksusüsteemi reformimise kava sai arvukalt tagasisidet ning nüüd on Euroopa Komisjon avaldanud oma edasise tööplaani — milliste ettepanekutega jätkatakse tööd, millised vajavad veel uurimist, millistest loobuti lõplikult.Samuti annab Lasse Lehis ülevaate vahepeal toimunud arengutest kogu Euroopa Liidus uue finantstehingute maksu kehtestamise alal. Kuigi on üritatud vastuolusid tasandada, on üksmeelest asi kaugel.EL liikmesriikide otsesed maksud ei ole harmoniseeritud, kuid liikmesriigid peavad hoiduma aluslepingutes sätestatud põhiõiguste ja -vabaduste piiramisest ning kohandama oma maksuseadusi vastavalt nendele põhimõtetele. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrant Kärt Pormeister vaatleb, kust tuleneb ja kuhu ulatub liidu pädevus otseste maksude valdkonnas.EML vanemjurist Martin Huberg keskendub kodumaistele teemadele ning uurib lähemalt probleemi, kas ja millal võib töötaja ravikindlustuskaitse lõppeda põhjusel, et tööandja pole töötaja palgalt arvestatud sotsiaalmaksu õigeks ajaks ära maksnud.Lisaks tutvustab ta lugejatele uuemat kohtupraktikat ametiauto erisoodustuse arvutamise kohta. Kohus selgitab, et kui seadusega on sätestatud erisoodustuse ülempiir ning töötaja hüvitab sellele piirmäärale vastava summa, siis ei teki erisoodustust sõltumata sellest, kas selle auto kohta peetakse töösõitude arvestust või mitte.EML jurist Hiie Marrandi annab ülevaate sellel aastal kehtima hakanud muudatustest Tallinna reklaamimaksu määruses. Kuna need puudutavad just maksustamisperioode ja deklaratsioone, tasuks kõigil reklaaminäitajatel muudatustega lähemalt tutvuda.Sellest aastast hakkas kehtima ka tulumaksuseaduse muudatus, mis välistab erisoodustuste nimekirjast töötaja taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmist. EML jurist Gaily Kuusik kirjutab lähemalt sellest muudatusest ning Maksu- ja Tolliameti kodulehel avaldatud täiendavatest selgitustest ning soovitustest selle maksuvabastuste rakendamise kohta.Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit@maksumaksjad.ee