Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Jaanuari MaksuMaksjas elust pärast maksureformi

Jaanuari MaksuMaksjas elust pärast maksureformi

Rubriik: EML

Esimene kuu pärast maksureformi on möödas ning paras aeg vaadata reformi mõnda juba ilmnenud vajakajäämist.

EML jurist Hiie Marrandi juhib tähelepanu karjuvale ülekohtule, mis on tekkinud praeguse tulumaksureformi tagajärjel. Nimelt hakati 2017. aastast paljudele senistele töövõimetuspensionäridele maksma töövõimetoetust, osale makstakse aga edasi töövõimetuspensionit. Nüüdseks on ilmnenud, et saadud töövõimetuspension (mitte aga töövõimetustoetus) arvatakse isiku aastatulu hulka.

See tähendab, et saadud pension mõjutab tema maksuvaba tulu suurust. Samuti kirjutab Marrandi, et kui tulumaksumuudatustest teab midagi pea iga inimene Eestis, siis mõni seadus võetakse meil vastu nii, et keegi ei tea sellest suurt midagi. Selle aasta jaanuarist muutus ka kohtutäituri seadus, mistõttu kohtutäiturid saavad venima jäänud täitemenetlusi edendada ja tööandjatel tuleb olla kahekordselt tähelepanelik. Lisaks nähtub, et erinevad kohtutäiturid tõlgendavad seadust erinevalt.

ATTELA Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner Kaspar Lind vaatab lähemalt selle aasta alguses jõustunud muudatusi sõiduautode erisoodustuse maksustamisel. Kõik see pidi vähendama bürokraatiat ja vabastama ettevõtjad sõidupäeviku pidamisest. Tegelikkus on aga hoopis midagi muud, sest erisoodustuse maksustamine ei oma enam mingit seost tegelikult saadud hüvega, ja nagu selgub nüüd avalikuks saanud materjalidest, siis ei vähene tegelikult mingil moel ka bürokraatia — oleme jõudnud lõpuks ikkagi tagasi sõidupäeviku juurde, aga seekord saab sellega tõendada seda, et tegemist on ainult ettevõtluses kasutatava autoga. EML juhatuse liige Martin Huberg märgib, et kuigi nii Välisministeerium kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kinnitavad, et leping, mille järgi Eesti ei tohiks küsida Venemaa vedajatelt ega nende kasutatavatelt sõidukitelt teekasutustasu, kehtib, jätkab Eesti lepingu rikkumist alates teekasutustasu kehtestamisest kuni tänaseni.

Lisaks teeb Martin Huberg kokkuvõtte 2017. esimese poolaasta olulisematest kohtulahenditest maksunduse vallas. Toimetuse valikul avaldatud värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta pärast ajakirja ilmumisest paberkandjal.