Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Isamaaliit algatas erisoodustusmaksu muutmise

Isamaaliit algatas erisoodustusmaksu muutmise

Rubriik: EML

Isamaaliidu 16.01.2006 a pressiteade sõnul algatas Isamaaliit eile Riigikogus tulumaksuseaduse muutmise, millega vabastatakse tööandjad töötajate tasemekoolituse, spordiga tegelemise ja tervishoiule tehtavad kulutused erisoodustusmaksust ning seeläbi aidatakse kaasa töötajate haridustaseme tõstmisele, nende tervise hoidmisele ja sportlike eluviiside edendamisele.

Isamaaliit on seisukohal, et koostöös tööandjatega on riigi huvides muuta töötingimused võimalikult inimsõbralikuks.Olukord, kus riik võtab töötajate haridustaseme tõstmise, tervise hoidmise ja sportlike eluviiside toetamise eest tööandjatelt maksu, ei ole normaalne.Pigem peaks see olema vastupidi, kuna terve, tark ja motiveeritud inimene on kasulikum nii riigile, perekonnale kui ka tööandjale.Kuna kulud töötajate tasemekoolituseks kui ka spordiga tegelemiseks on praegu kehtiva seaduse järgi maksustatud erisoodustusmaksuga, siis praktikas esineb nende kulude katmist väga vähesel määral. Seega ei kaasne seadusemuudatusega olulist maksude laekumise vähenemist riigieelarvesse. Pigem tõuseb tööviljakus, mis arendab meie riigi majandust ja perekondade sissetulekuid.Isamaliidu pressiteade: http://www.isamaaliit.ee/?id=32943