Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

IRL: iganenud müügimaks tuleb kaotada!

IRL: iganenud müügimaks tuleb kaotada!

Rubriik: Muud

IRL teatab oma kodulehe vahendusel, et IRL Tallinna piirkonna juhatus pöördus erakonna parlamendifraktsiooni poole ettepanekuga algatada Riigikogus seadusemuudatus, mis jätaks kohalike maksude loetelust välja müügimaksu. Nii kaob õiguslik alus müügimaksu kehtestamiseks Tallinnas, misläbi ei tõuse kaupade ja teenuste lõpphinnad pealinna tarbijate jaoks ega halvene siinne ettevõtluskliima.

IRL Tallinna piirkonna juhatus leiab, et müügimaks on maksunduse eilne päev. Müügimaks on täielik vastand 1993. aasta maksureformiga sätestatud lihtsatele printsiipidele: ühetaoline tulumaks, võimalikult vähe erandeid, lai maksubaas, maksukohustuslaste võrdne kohtlemine ja maksude lihtne administreerimine. Pealegi ei ühildu müügimaks selle käibemaksusüsteemiga, mida rakendatakse Eestis ja teistes Euroopa riikides. Sellele puudusele on tähelepanu juhtinud ka Maksumaksjate Liit. Eeskätt on aga küsimus selles, et müügimaksu kehtestamise võimalus ei soosi omavalitsuste kokkuhoiurežiimi, vaid võimaldab säilitada headel aegadel paisutatud tegevuskulusid. Kahetsusväärseks näiteks on Tallinn, kus linnavalitsus kavatseb maksustada linlaste tarbimist, kuid ei kavatsegi piirata omaenda tarbimist. Kuna Tallinn on Eesti majanduse mõttes väga suur üksus – ligi 60% riigi SKPst toodetakse pealinnas -, siis võib väita, et müügimaksu planeerivad Tallinna võimud kavandavad hoopiski riikliku maksu kehtestamist. Seaduseandja, kellel on neis küsimustes ainupädevus, peab end kiiresti ja jõuliselt kehtestama, leiab IRL Tallinna piirkonna juhatus.Loe: http://www.irl.ee/et/Meedia/Uudised/1738/