Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Investeerimist piiratakse Euroopaga

Investeerimist piiratakse Euroopaga

Rubriik: Äripäev

Virge Lahe ja Romet Kreek kirjutavad Äripäevas, et 2009. aastal on eraisikule väärtpaberitulu taasinvesteerimine maksuvaba vaid Euroopa Majanduspiirkonnas.

Valitsuselt heakskiidu saanud eraisikute väärtpaberitulu maksuvabastuse kava valmistas turuosalistele pettumuse keerukuse ja piiratuse tõttu. Nüüd on Riigikogu võimuses tulumaksuseaduse eelnõu paranduste tegemiseks tagasi lükata. “Väärtpaber, mis on noteeritud kolmandate riikide väärtpaberiturul, ei käi paraku investeerimiskonto alla,” rääkis rahandusministeeriumi finantsturgude talituse juhataja Toomas Auväärt seaduse piiratusest. See tähendab, et ainult Euroopa majandusruumis reguleeritud väärtpaberiturul (mille alla ei kuulu alternatiivturg) tehinguid tehes saab eraisik taotleda tulumaksuvabastust, kui see on ühe kindla investeerimiskonto kaudu edasi investeeritud. “Peamised takistused on seotud sellega, et nende riikidega ei pruugi olla maksualaseid koostööleppeid. Maksuametil on keeruline suhelda kolmandate riikide samalaadsete organitega, sest printsiibid on erinevad,” selgitas Auväärt tulumaksuvabalt tehtavate investeerimispiirangute tagamaid. “Sihtgrupp, keda see seadus kõige enam puudutab, on ikkagi keskmine investor, kes teeb aastas kuni kümme tehingut ja kellel investeerimine ei ole peamine tegevusala,” kommenteeris rahandusministeeriumi otseste maksude talituse peaspetsialist Margus Täht investeerimisobjektide ringi kitsust. “Kuna usaldusväärsus on sel puhul suurem, siis on ka investori jaoks vähem riske. Tavalisel investoril ei ole kindlasti nii palju teadmisi kui professionaalsetel investoritel.” Täht ütles, et investeerimiselt saadud tulu maksuvabastuse taotluse õigsust kontrollib maksuhaldur. Ta teeb seda investeerimiskontol, kuhu raha tuleb 10 päeva jooksul kanda, seetõttu on võimalik lihtsamalt raha liikumist jälgida. Auväärt nimetas investeerimiskontot musta kasti süsteemiks, mis tähendab, et raha ei tohi olla vähem, kui on sisse pandud, kui ei taheta tulumaksu maksta. Kui oled aasta lõpus rohkem raha välja võtnud, siis tuleb seda ka deklareerida Maksu- ja Tolliametile ja selle pealt tulumaksu maksta. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3802/rt_ly_380201.html Loe ka: Silvia Kruusmaa, Kaisa Tahlfeld ja Anne Oja. „Hoiuseintressid saavad maksu aastal 2009“: http://www.aripaev.ee/3802/uud_uudidx_380209.html Loe ka: „EML: Avalikustati tulumaksuseaduse muutmise seaduste eelnõud