Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Infomaterjal töösuhetest

Infomaterjal töösuhetest

Rubriik: EML

Eelmisel nädalal (16.02) paigutas Tööinspektsioon oma koduleheküljele (www.ti.ee) töösuhteid reguleerivate õigusaktide tutvustuse. Tegemist on põhjaliku ülevaatega töösuhteid reguleerivast seadusandlusest Eestis, sisaldades iga teema juures asjakohaseid viiteid nii seadustele kui ka määrustele.

Dokument annab eelkõige tööandjale ja töötajatele, aga ka teistele huvilistele kokkuvõtliku informatsiooni töölepingust, töö- ja puhkeajast, töötasust, puhkusest, töövaidlusest ja muust töösuhete valdkonnas.Edaspidi jõuab koduleheküljele sama infomaterjal inglise ja vene keeles.Otselink nimetatud dokumendile Tööinspektsiooni koduleheküljel: http://www.ti.ee/public/files/T__suhted_Eestis.htm