Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Ilmus uus MTA elektrooniline Kliendileht

Ilmus uus MTA elektrooniline Kliendileht

Rubriik: MTA

Alates eilsest saavad kliendid tutvuda Maksu- ja Tolliameti elektroonilise kliendilehe talvenumbriga. Tegu on järjekorras üheksanda kliendilehega, mida saab lugeda aadressil www.emta.ee/kliendileht.

Kliendilehe üheksandas numbris kajastatakse alljärgnevaid teemasid. Teeninduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde annab avaartiklis teada, et alanud on 2009. aastal saadud tulude deklareerimine. Artikkel kirjeldab olulisemaid muudatusi võrreldes eelnevate aastatega ja tuletab meelde deklareerimise tähtajad.Tollikontrollitalituse juhataja Annika Mägipõld teeb ülevaate tollikontrolli 2009. aasta tulemustest. 2009. aasta märksõnadeks olid paindlik ja tõhus ressursi kasutamine ehk tolliteenuse konsolideerimisega seotud tegevused ning uute infosüsteemide (ICS ja ECS) arendamine. Samuti saab artiklist lugeda eelmise aasta suurimatest juhtumitest ja avastustest.Eelmise aasta kontrollitöö tulemustest ja 2010. aasta kontrolli suundadest kirjutab kontrolliosakonna juhataja Egon Veermäe. Ära on toodud 2009. aastal tasumata ja deklareerimata jäetud maksusummad ja kirjeldatud on rikkumisi peamistes kontrolli valdkondades.Möödunud aasta novembris ja detsembris tegi Maksu- ja Tolliamet koostööd Ole Kaasas! projektiga, millest kleindilehe talvenumbris kirjutab lähemalt teeninduskorralduse osakonna peaspetsialist Karin Aleksandrov. Ole Kaasas! on Eesti Telekomi, EMT, Elioni, MicroLinki ja Vaata Maailma SA poolt algatatud inimeste internetti kaasamise projekt. Lääne maksu- ja tollikeskuse tollikorralduse osakonna tollitalituse juhataja Ülle Aas kirjutab, miks tolliformaalsuste teostamisega seotud ettevõte peaks omama volitatud ettevõtja (AEO) staatust.Alates 1. juulist 2009 saab turvalisuse ja julgeoleku andmeid tollile Eestis esitada elektrooniliselt. Juba mõnda aega on Maksu- ja Tolliameti kodulehel kättesaadav juhendmaterjal laevade sadamasse sisenemise ja väljumise kohta, kus on muuhulgas leitavad ka laevade saabumise ja väljumise kohta teavitamise, dokumentide esitamise ja dokumentide täitmise nõuded. Lähemalt kirjutab sellel teemal tollikorralduse osakonna tollikontrollitalituse peaspetsialist Kristo Danilson.Maksude osakonna juhataja Aule Kindsigo selgitab ühe maksukohustuslasena (käibemaksugrupina) registreerimise ja tegutsemise põhimõtteid. Alates 1. jaanuarist 2010 jõustusid käibemaksuseaduse § 26 muudatused, mille alusel registreerib maksuhaldur maksukohustuslased ühise taotluse alusel käibemaksugrupina.Muutustest mitteloomse toidukauba (pähklid, puuviljasegud jms) impordil kirjutab tollikorralduse osakonna tollikontrollitalituse peaspetsialist Elika Brosman. Lisaks on Elika Brosmanilt selles kliendilehe numbris artikkel püügisertifikaadist, mis on uus kohustuslik dokument kalatoodete impordil ja ekspordil.Vaata kliendilehte siit: http://www.emta.ee/kliendileht