Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Ilmus Maksu- ja Tolliameti elektroonilise kliendilehe neljas number

Ilmus Maksu- ja Tolliameti elektroonilise kliendilehe neljas number

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti elektroonilise kliendilehe sügisnumbri olulisemateks teemadeks on kauba tellimine Interneti teel, soovitused koolituskulude tasujatele, ümbrikupalgaga seotud ohud ning kavandatav arvestussüsteemi vahetus.

Välismaisest Interneti-kaubamajast kauba tellimine võib osutuda soodsale tellimishinnale lisandunud maksude tõttu üle ootuste kõrgeks. Mida uurida enne kauba tellimist, kuidas teada saada väljastpoolt EL-i kauba tellimisel lisanduvate maksude suurust ja kuhu maksud tasuda? Sellest on lähemalt kirjutanud MTA tariifide talituse peaspetsialist Andreas Sõlg, tollikontrolli osakonna peaspetsialist Elika Brosman ja kaudsete maksude talituse juhataja Kaia Loob. Levinud kaubaartikliteks Internetist tellimisel on sellised elektroonikakaubad, nagu autodes kasutatavad MP3-, MP4- ja MP5-mängijad, mobiil- ja raadiotelefonid, juhtmeta video- ja audiosüsteemid. Kui postipakkide tollikontrolli käigus selgub saadetises oleva elektroonilise seadme nõuetekohase märgistuse puudumine, edastavad tolliametnikud saadetise kontrolliks Tehnilise Järelevalve Ametile. Elektroonilise side seadmete tellimisest Interneti teel kirjutab Tehnilise Järelevalve Ameti aparatuuri osakonna peaspetsialist Maret Ots. Üle 11% eestimaalastest ei kasuta oma õigust saada ametlikku palka, seades nõnda ohtu enda ja lähedaste sotsiaalse heaolu. „Sünnitus- ja vanemahüvitis, isapuhkuse tasu, haigusrahad, pension – kõik need sõltuvad ametliku sissetuleku suurusest,” kirjutab MTA kontrolliosakonna kontrollitalituse pearevident Marika Suvi oma artiklis „Ümbrikupalk – pere turvatunde õõnestaja”. Maksu- ja Tolliametil on väljatöötamisel uus elektrooniline arvestussüsteem, mis lihtsustab klientidele maksukohustuse jälgimist ja haldamist ning muudab maksuarvestuse selgemaks. MTA tulude osakonna juhataja Ruth Paade tutvustab uue arvestussüsteemi võimalusi. Koolituskulude tasumise ja deklareerimise teemat käsitleb MTA otseste maksude talituse peaspetsialist Reet Mets. Egiptusest, Venemaalt, Kanadast või muust ühendusevälisest riigist saabudes tasub reisijal enne reisikottide pakkimist tutvuda üldiste tollieeskirjadega. MTA tolliprotseduuride talituse peaspetsialist Marika Õispuu annab oma artiklis ülevaate ühendusevälisest riigist saabuva reisija kauba deklareerimise ja maksustamise põhimõtetest. EL-is väljatöötatud volitatud ettevõtja kontseptsioonist kirjutab MTA tolliprotseduuride talituse peaspetsialist Darja Denissova. Volitatud ettevõtja staatus annab ettevõttele võimaluse määratleda end EL-is tolliga seotud toimingutes usaldusväärse partnerina, kes saab kogu ühenduses kasutada temale tolli poolt võimaldatud soodustusi. Praeguseks on Eestis esitanud taotluse saada volitatud ettevõtja sertifikaat 7 ettevõtet. Maksu- ja Tolliamet korraldab klientidele igal aastal üle Eesti tasuta koolitusseminare, mida viivad läbi ameti parimad maksu- ja tollispetsialistid. Alates selle aasta sügisest on võimalik maksuhalduri pakutavatele koolitustele registreeruda elektroonselt MTA kodulehe www.emta.ee kaudu. MTA koolitustalitus tutvustab samuti teisel poolaastal maksuhalduri pakutavaid koolitusi. MTA teenindusosakonna peaspetsialist Elveli Randma julgustab oma artiklis nii kliente andma tagasisidet teeninduse kohta kui ka klienditeenindajaid suhtuma positiivselt ja tasakaalukalt klientide antavasse negatiivsesse tagasisidesse, sest sellest saavad õige suhtumise korral kasu mõlemad osapooled. Loe MTA kliendilehte siit: http://www.emta.ee/?id=24430