Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Ilmunud on maksuseaduste kommentaarid venekeelses tõlkes

Ilmunud on maksuseaduste kommentaarid venekeelses tõlkes

Rubriik: EML

Maksumaksjate liidu liikmed saavad igal aastal liikmesoodustusena tasuta kommenteeritud maksuseaduste kogumiku. Nüüd on välja antud ka kogumiku venekeelne tõlge. 235-leheküljelises raamatus on 2006. aasta eestikeelses kogumikus avaldatud Lasse Lehise kommentaaride tõlked ning Riigikohtu maksualaste lahendite tabelid. Raamat anti välja EML ja OÜ Kardis koostöös. Maksuseaduste kommentaarid tõlkis vene keelde Leivi Šer, saatesõna lisas EML nõukoja liige Vladimir Vaingort.

Venekeelne kogumik maksuseaduste tekste ei sisalda. Maksuseaduste tekste OÜ Kardis venekeelses tõlkes ja väljaandes on võimalik eraldi osta kas vahetult OÜ-st Kardis või EML vahendusel. Kui eestikeelse lugeja käsutuses on dr. iur. Lasse Lehise maksuseaduste kommentaarid olnud juba aastaid, siis vene keelt rääkivatel maksumaksjatel on sedavõrd põhjalik maksualane lugemisvara ja abimees seni puudunud. Raamatu väljaandmisega soovib maksumaksjate liit paremini teenindada mitte-eestlastest liikmeid ning aidata kaasa üldisele maksukeskkonna edenemisele. Lisaks venekeelse raamatu väljaandmisele on EML astunud tänavu ka muid samme venekeelse maksuinfo levitamisel – EML liikmetel on reedeti võimalik saada maksualast nõustamist vene keeles, samuti avati hiljuti EML venekeelne veebileht. EML liikmel on võimalik valida tasuta kas eestikeelne või venekeelne kogumik – seda nii uutel EML-iga liitujatel kui ka senistel liikmetel pärast 2007. a aasta liikmemaksu tasumist. Liige, kes valib venekeelse raamatu, saab eestikeelse kogumiku osta soodushinnaga ja vastupidi. Lisaks tasuta eksemplarile on kogumikku võimalik EML-st ka osta. Venekeelse väljaande hind on EML liikmele 105 krooni, mitteliikmele 210 krooni. Eesti Maksumaksjate Liit EML liitumise kohta vaata siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinyd0/ Täiendav info ja tellimine: telefonitsi 626 4190; e-mailiga: info@maksumaksjad.ee Vt kontakte: http://www.maksumaksjad.ee/modules/tinycontent/index.php?id=16