iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Illegaalne tarkvara – tume pilv ettevõtte pea kohal

Illegaalne tarkvara – tume pilv ettevõtte pea kohal

Rubriik: EML

Mart Kilumets Eesti Äritarkvara Liidust kirjutab, et suve alguses on raske leida raamatupidajat, kel poleks käed-jalad tööd täis ja majandusaasta aruannete esitamise tähtaja ootuses on mõtted enamasti ainult ühel lainel. Iga ettevõtte ja selle raamatupidamise jaoks on oluline kajastada aruandes korrektselt firma majandustulemusi ja finantsseisundit, arvestades kõiki investeeringuid, võlgu ja kohustusi. See on tavaline, see on rutiin. See on osa raamatupidamisest.

Toon raamatupidamistemaatika raames välja mõned mõtted, millega raamatupidamisel oma töös arvestada tasuks ning mille osas võiks juhtkonna ja ettevõtte vastava ala spetsialistidega koostööd teha.

Need mõtted puudutavad tarkvarakasutust ning -litsentside haldust – ehk siis raamatupidamise jaoks ettevõtte immateriaalset vara või kulu. Litsentside ostuarved on üheks oluliseks tõendusmaterjaliks tarkvara kasutusõiguse olemasolu kohta. Tarkvara on tänasel päeval vältimatu töövahend pea igale ettevõttele. Ja on loomulik, et töövahendite üle peetakse arvestust.

Need töövahendid võimaldavad ettevõttel tulu teenida ning peaks olema iseenesestmõistetav, et töövahendid on hangitud legaalsel teel, st ostetud, mitte varastatud (piraattarkvara). Paraku ei ole paljud ettevõtjad veel tänaseni mõistnud töövahendite seaduspärase kasutamise olulisust ja piraattarkvaraga kaasnevaid riske ning sestap ripub suure hulga ettevõtete pea kohal raske kirves, mille kukkumise hetke on neil võimatu ette ennustada. Miks tasub raamatupidajal tarkvaralitsentside olemasolu pärast muretseda ja juhatuselt sellel teemal selgitusi küsida? Esiteks loodetavasti olemasolev hool ja mure tööandja majandusliku olukorra, maine ja seaduskuulekuse pärast, mis kajastub ka raamatupidamisaruannetes, teiseks aga sel lihtsal põhjusel, et seda nõuab seadus.

Jätan siinkohal kõrvale autoriõiguse seaduse sätted, mis puudutavad intellektuaalomandi kaitset, ning samuti riigihangete seaduse, millesse tehtud täiendused on veel päris värsked, ja märgin teemakohaselt ära raamatupidamise seadusest mõned lõigud, mida peab arvestama. § 16 p 4 ütleb, et Raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Oluline on selline aruandeinformatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Väheolulisi objekte võib arvestada ja aruandes kajastada lihtsustatud viisil.

§16 p 9 täiendab eeltoodut veelgi, märkides et Raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate. Kui ettevõte ei kasuta legaalset tarkvara, on see paraku otsene risk firma finantsseisundile erinevate võimalike nõuete ja kohustuste kaudu, mõjutades kindlasti ka aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Tuleb arvestada seda, et mis tahes juriidilise isiku „turuväärtus” on ebaseaduslike töövahendite kasutamise korral märkimisväärselt väiksem, kuna ettevõttel seisavad ees vältimatud kulutused. Üks olulistest seadusest tulenevatest põhjustest, miks ettevõtte raamatupidamises ja aruandluses peab kindlasti olema kajastatud ka tarkvarahaldusega seonduv, on Raamatupidamisseaduse § 24 lg 2 p 5, mis sätestab, et Tegevusaruandes kirjeldatakse muu hulgas raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

Kogu tulu väljaandmise nõue või karistused kuritegude eest on ilmselgelt olulised mõjud ja ohud, mis seoses tarkvarakasutusega tuleks tuvastada ja kajastada ning millede ärahoidmisele saab raamatupidamine omalt poolt suuresti kaasa aidata. Lisaks seadusest tulenevatele nõuetele ettevõtte majandusseisu adekvaatse kajastamise osas võiks iga raamatupidaja, olles ettevõtte juhatusele partneriks ja nõuandjaks finantsotsuste tegemisel, panna juhatuse liikmele südamele tõsiasja, et kokkuvõttes vastutab juhatuse liige ettevõtte tegemiste ja tegemata jätmiste eest. Ka õigusrikkumine pealtnäha vähetähtsa piraatluse tõttu on seaduse silmis tõsine rikkumine, mille eest on ette nähtud karmid karistused, mis firma tegevust kokkuvõttes häirivad või halvavad. Eesti Äritarkvara Liit soovitab igal juhul pöörata ettevõtte tarkvarahaldusele senisest suuremat tähelepanu.

Korrektse tarkvarahaldusega kaasnev teadmine sellest, kas ja milline on ettevõtte immateriaalse vara või kohustuste ulatus ja kindlus selles liinis ootamatute nõuete ja trahvide puudumisest on omaette väärtus. EÄL pakub meeleldi tasuta nõuandeid tarkvarahalduse paremaks korraldamiseks ning kasulikke näpunäiteid erinevate riskide vähendamiseks.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus