Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Hoiuseintresside maksuvabastuse kaotamine on põhiseaduspärane

Hoiuseintresside maksuvabastuse kaotamine on põhiseaduspärane

Rubriik: EML

Õiguskantsler kujundas seisukoha küsimuses, kas uuest aastast hoiuseintresside tulumaksuvabastuse kaotamine on põhiseadusega kooskõlas või mitte.

Õiguskantsler leidis, et Riigikogul oli õigus maksuvabastus kaotada. Varasemas praktikas on küll kehtestatud üleminekusätted, mis muudatuse negatiivset mõju leevendavad, kuid sel korral seda ei tehtud. Paraku ei ole ka see sugugi põhiseadusega vastuolus.Õiguskantsler selgitas, et “ei saa siiski öelda, et tagasiulatuv negatiivne mõju hoiustajatele oleks sedavõrd ränk, et see kaaluks kindlasti üles seadusandja huvi maksustada tulevast aastast kõik pärast 1. jaanuari välja makstavad hoiuseintressid. Hoiustajate maksukoormuse kasvu leevendavate üleminekunormide kehtestamine oli võimalik, ent praegu teadaoleva põhjal ei saa nende sätete kehtestamata jätmist pidada põhiseadusvastaseks.”Tutvu õiguskantsleri seisukohaga siit: http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Tagasiulatuv%20m%C3%B5ju%20hoiuseintresside%20maksuvabastuse%20kaotamisel.pdf