Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Hoiuseintressid saavad maksu aastal 2009

Hoiuseintressid saavad maksu aastal 2009

Rubriik: Äripäev

Silvia Kruusmaa, Kaisa Tahlfeld ja Anne Oja kirjutavad Äripäevas, et riigil on kavas hoiuintresside maksuvabastust koomale tõmmata, tulumaksuvabaks jäävad arvelduskontolt ja tähtajaliselt hoiuselt makstavad intressid.

Seadusemuudatus tooks riigi kaukasse täiendavad 133 miljonit krooni maksutulu. “Sageli ei erine krediidiasutuste pakutavad intressitooted (nt investeerimishoius) olemuselt muust finantsvarast (nt rahaturu- või indeksfondide osakud), mistõttu selline piiramatu maksuvabastus on kapitalitulu eri liikide maksustamise suhtes ebaneutraalne,” selgitatakse eelnõus maksustamise vajalikkust. “Tuleb tunnistada, et mis tahes pankade makstavad intressid on olnud maksuvabad, mis on kaasa toonud vaba turukonkurentsi moonutamise,” kommenteeris investorite liidu juhatuse liige Heldur Meerits. “Nende intressivabade hoiuste külge on pangad monteerinud tooteid, mis on tavapärasest hoiusest väga kaugel. See, et panga hoiuseid maksustatakse analoogiliselt kõigi teiste asjadega, on õige asi! Lõviosa tulust saavad inimesed kätte investeerimiskontode kaudu.” Arvelduskonto intress on endiselt maksuvaba, sest arvelduskonto peamine eesmärk ei ole mitte raha kasvatamine, vaid igapäevaste arvelduste tegemine. Seda tõendavad ka arvelduskonto ja muude hoiuste väga erinevad intressimäärad, seisab tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu selgituses, mis saadeti eile parlamenti. Tähtajalise hoiuse intress on eelnõus samuti maksuvabaks jäetud, kuna ka selle hoiuse eesmärk on pigem raha hoiustamine või kogumine, mitte aga investeeringutulu saamine. Muudatusettepanek puudutab ainult neid intresse, mis saadakse alates 2009. aastast paigutatud hoiustelt. “Kuna praegusele kogemusele tuginedes on investeerimishoiuste kestus ligikaudu kaks aastat, eeldatakse, et maksustatavaid intresse hakatakse maksma alates 2011. aastast, millelt tasuvad isikud tulumaksu 2012. aastal tuludeklaratsiooni esitades,” seisab eelnõus. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3802/uud_uudidx_380209.html Loe ka: „EML: Avalikustati tulumaksuseaduse muutmise seaduste eelnõud