Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Hoiatus – tegevusala on ebapiisavalt kirjeldatud!

Hoiatus – tegevusala on ebapiisavalt kirjeldatud!

Rubriik: Muud

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehel on uudis, et alates aastast 2008 tuleb majandusaasta aruandes müügitulu jaotuses kirjeldada tegevused, millega eelneval majandusaastal on tegeletud, vastavuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga EMTAK 2008 (www.rik.ee/emtak).

Paljudel ettevõtjatel on sel aastal juba aruanne esitatud, kuid osad on saanud registriosakonnalt hoiatuse puuduste likvideerimiseks ning on seetõttu sunnitud esitama kordusaruande. Seadusest tulenevalt on ettevõtjal kohustus esitatavas aruandes kirjeldada tegevusalasid, millega on tegeletud majandusaasta jooksul ja millest on saadud tulu, kahes kohas: Tegevusaruandes – kirjeldatakse aruandeaasta peamisi tegevusvaldkondi, toote- ja teenuste gruppe ning nende muudatusi, mis on kavandatud järgmisse majandusaastasse (Raamatupidamise seadus §24) Müügitulu jaotuses – kirjeldatakse kuni 10 tegevusala vastavuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga. Tegevusalasid näidatakse vähemalt klassifikaatori neljanda taseme järgi (Raamatupidamise seadus § 21; Äriseadustik § 4). Põhilised probleemid, mille puhul Kohtute registriosakond saadab ettevõtjale hoiatuse puuduste likvideerimiseks:

  1. Ettevõtja on kirjeldanud tegevusalad müügitulu jaotuses ebapiisavalt. Näiteks: Transport.Niiviisi kirjeldatud tegevusala puhul on küsimuse all transpordi liik ning mida on transporditud.
  2. Ettevõtja on müügitulu jaotuses näidanud ära ainult tegevusalakoodi EMTAKi (või mõne muu klassifikaatori) järgi.Ainult koodi puhul ei saa olla kindel tegevusalakoodi õiges valikus.
  3. Ettevõtja on piisavalt kirjeldanud oma tegevusalad väljaspool müügitulu jaotust (tiitellehel, tegevusaruandes jne), kuid müügitulu jaotuses mitte.
  4. Ettevõtjal on müügitulu jaotuses ainult tegevuste geograafiline kirjeldus.
  5. Ettevõtja ei ole majandusaasta aruandesse lisanud müügitulu jaotust.

Samuti on probleeme aruannetega, kus ettevõtja on kirjeldanud korrektselt, vastavalt seadusele müügitulu jaotuses tegevusalad, kuid aruandest loeb välja, et ettevõtte tegevuseks on midagi muud. Näiteks nimetavad tihti tootjad ennast müüjateks ja hulgimüüjad vahendajateks, kuid tegelikult see õige ei ole.Loe täispikka uudist kodulehelt: http://www.rik.ee/38919