Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Heausksel importijal ja deklarandil on oma õigused

Heausksel importijal ja deklarandil on oma õigused

Rubriik: Äripäev

Meelis Krautmann, Nord Law Office’i maksujurist, kirjutab Äripäeva arvamusküljel vastukaja. Maksu- ja Tolliameti pressiteade ja ringkiri teavitasid ettevõtjaid eksimusest alkoholi aktsiisimäära rakendamisel. Äripäevas järgnesid seisukohad: Priit Lätt “Kuhu jääb hea haldustava?” (19.06) ja Lembit Sullakatko “Hea haldustava on ikka jõus” (25.06).

Kui esimene püüdis Maksu- ja Tolliameti tegevuse õiguspärasust kahtluse alla seada, siis teine soovis seda väidet kummutada. Kuid teineteisest on mööda räägitud. Olgugi et maksu- ja tolliamet tegutseb väidetavalt seaduslikult, on ettevõtjateni jõudnud põhjendused üldised ega arvesta konkreetsete juhtumite asjaolusid. Pole arvestatud, et ameti poolt teatavaks tehtud rikkumised on kestnud juba pikemat aega ning taoline seaduse rakendamine ja tõlgendus oli omane suuremale osale ettevõtjatest ning sellel oli ameti heakskiit. Sõltuvalt deklaratsiooni liigist ongi erinevad käsitlused ja lahendused võimalikud, sellest on tingitud ka möödarääkimine. Vastupidi aktsiisideklaratsioonidele tollideklaratsioone toll aktsepteerib ja kinnitab, samuti arvestab välja tasumisele kuuluvad summad. Seepärast ärgu tollideklaratsioonide esitanuid maksu- ja tolliameti esindaja arvamus väga kurvastagu. Jääb loota, et kui amet asub enda kavandatut ellu viima, hinnatakse hoolikalt konkreetseid juhtumeid ning arvestatakse heauskse importija või deklarandi huvide ja õigustega. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3641/arv_seis_364101.html