Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Hea haldustava on ikka jõus

Hea haldustava on ikka jõus

Rubriik: Äripäev

Lembit Sullakatko Maksu- ja Tolliametist kirjutab Äripäevas, et Maksu- ja tolliameti ringkiri aktsiisikaupadega tegelejatele ei ole kontrollimise ähvardus, vaid maksuhalduri tähelepanujuhtimine probleemile, mis kontrollimiste käigus on ilmsiks tulnud.

Priit Lätti arvamusartiklis (ÄP, 19.06) viidatud riigikohtu otsustest lähtumine ei ole antud juhul kohane. Riigikohus on lahendites käsitlenud tolliseadust, mis kehtis enne Eesti ühinemist ELiga. Praegu kehtiva ühenduse tolliseadustiku kohaselt ei välista uue täiendava asjaolu puudumine maksusumma tagantjärele sissenõudmist. Samuti ei ole viidatud riigikohtu praktika asjakohane, kui tegemist on aktsiisilaoga ning kaup tollieeskirjade mõistes vabas ringluses. Sellisel juhul ei kohaldu tollieeskirjad, vaid tubaka-, alkoholi- ja kütuseaktsiisi sätted, mis samuti ei sea maksude tagantjärele sissenõudmisele artiklis viidatud piiranguid. Antud juhtumil ei ole võimalik rääkida tolli seisukohtade muutusest, kuna aktsiisiladu esitab aktsiisideklaratsioone ise ning toll neid ei aktsepteeri ega kinnita. Deklaratsiooni andmete õigsuse peab tagama maksukohuslane. Seega ei saa aktsiisiladude puhul viga ehk vahetoote deklareerimist veinina tuvastada enne kaubaga kaasas olnud dokumentide kontrollimist. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3627/arv_vastukaja_362701.html Loe ka: Priit Lätt. „Kuhu jääb hea haldustava?“: http://www.aripaev.ee/3621/arv_kolumn_362101.html