Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Hansapanga aktsionärid maksuvõrgus

Hansapanga aktsionärid maksuvõrgus

Rubriik: Äripäev

13. veebruari 2006 a Äripäevas on tõstatatud teemaks Hansapanga aktsiate müügist saadud tulu maksustamine (antud teemat kajastas EML 2005 a maikuu Maksumaksjas).

Jüri Mõis, Rain Lõhmus, Endel Siff, Anne Mallene ja Andres Kõljalg ning ka teised endised Hansapanga aktsionärid lootsid mullu oma aktsiaid Swedbankile müües asjatult maksukohustusest pääseda aktsiaid firmade arvele viies. Heldur Meerits, Hansapanga üks asutajaid Elegantne finantsskeem, mida varasemalt kasutasid Sylvesteri ja Port Arturi omanikud ning näiteks ka eksrahandusminister Tõnis Palts, on ärevaks ajanud maksuameti, kes sellist aktsiate kantimist enam tunnistada ei taha. Sisuliselt tähendab see, et Mõisal, Lõhmusel, Sifil, Mallenel ja Kõljalal seisab ees kas miljonite kroonide eest tulumaksu tasumine või kohtuprotsess.Indrek Neivelt avaldab arvamust, et Eesti tulumaksu loogika lonkab mõlemat jalga. Nn investeeringute maksuvabastusega ettevõtetele on loodud eraisikute jaoks ebavõrdsed tingimused. Mitte mingil juhul ei tohiks riik eelistada suurinvestoreid, kellel on aktsiad firma arvel, väikeinvestorile, kes teeb investeeringuid enda nimel. See on lihtsalt inimeste nöökimine. Ükski riik ei tohiks nii käituda. Absurdne on ka olukord, kus Eesti ettevõtte, mis investeerib oma raha välismaale, on vabastatud tulumaksust, samas eraisik, kui ta müüb ühe firma aktsiad ja investeerib raha Eestisse, peab maksma kasumi pealt tulumaksu. Eesti maksusüsteemis ei ole mingisugust loogikat, see peaks selge olema kõigile.Ranno Tingase sõnul võib seoses Hansapanga aktsiate müügilt saadud tuluga riigile tulla palju kohtuskäike. Kuna Eesti juriidilised isikud ehk firmad ja välismaalased aktsiate müügilt tulumaksu ei maksa, siis tegelikult puudutab kuuldavasti tulumaksu maksmise kohustus vaid üsna väikest protsenti aktsionäridest ehk neid kõige väiksemaid eraisikust väikeaktsionäre, kes on aktsiaid ostnud oma palgast kõrvale pannes ja säästes.Rahandusminister Aivar Sõerd ei saa rahandusministrina anda eelhinnangut maksuhalduri otsuste seaduslikkusele. Maksude tasumise õigsust kontrollib maksuhaldur, arvestades iga üksikjuhtumi puhul asjas tähtsust omavaid asjaolusid. Maksuhalduril on seadusest tulenev õigus käsitleda maksukohustuse hindamisel tehingut või nende kogumit vastavalt majanduslikule sisule olukorras, kus tehingust tulenev tegelik majanduslik sooritus ei ole vastavuses selle juriidilise vormiga. Sätte eesmärk on takistada lepinguvabaduse põhimõtte meelevaldset ärakasutamist, mille puhul maksumaksjad määraksid ise kindlaks maksukohustuse, selle sisu ja ulatuse.Täpsemalt saab lugeda http://www.aripaev.ee/3130/rt_ly_313001.html või 13. veebruari 2006 a Äripäevast lk 8-9.2005 a mai MaksuMaksja numbris on Hansapanga aktsiate müügitulu maksustamist pikemalt käsitletud lk 5 ja 10-13.