Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Füüsiliste isikute 2008. aasta tuludeklaratsioonide kokkuvõte

Füüsiliste isikute 2008. aasta tuludeklaratsioonide kokkuvõte

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliametil valmis lõplik kokkuvõte eelmise aasta eest esitatud füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide kohta, allpool on toodud mõned üldised numbrid, põhjalik tekstiline kokkuvõte ja tabelid on kättesaadavad maksuameti kodulehel: http://www.emta.ee/pressimaterjalid.

Maksuametile esitati 2008. aasta eest kokku 583 453 tuludeklaratsiooni, mis puudutasid 670 948 isikut ehk poolt vabariigi elanikkonnast (2009. a 1.jaanuari seisuga). Võrreldes 2007. aastaga deklareeris eelmise aasta eest oma tulusid 32 222 isikut rohkem, see teeb deklareerijate arvu kasvuks 5 %, esitatud deklaratsioonide arv suurenes 26 900 võrra. 2009. aasta oli kümnes, mil tuludeklaratsiooni sai esitada elektrooniliselt läbi interneti. Kokku esitati elektrooniliselt 90% kõigist deklaratsioonidest. Tagastamisele kuulus tulumaksu 86,6% (eelmisel aastal 85,5%) esitatud tuludeklaratsioonide alusel, juurde määrati tulumaksu 3,1% (eelmisel aastal 4%) esitatud tuludeklaratsioonide alusel ja 10,3% (eelmisel aastal 10,5%) esitatud deklaratsioonide alusel ei kuulunud tulumaksu ei tagastamisele ega ka juurdemääramisele.Tagastamisele kuuluv keskmine summa deklaratsiooni kohta kasvas 5249 kroonini (eelmisel aastal 3699 krooni). Põhjuseks eelkõige täiendav maksuvabastus alates esimesest lapsest.Juurdemääramisega tuludeklaratsioonide arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 3991 deklaratsiooni võrra, keskmine juurdemääramisele kuuluv summa oli 32 177 krooni (2007. aastal 33 134 krooni).Pdf formaadis põhjalikum tekstiline kokkuvõte (8 lk) on avaldatud siin.