Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Firma ainuomanikku ei saa kohustada endale aasta sees juhatamise tasu maksma

Firma ainuomanikku ei saa kohustada endale aasta sees juhatamise tasu maksma

Rubriik: Äripäev

23. jaanuari 2006 a Äripäevas avaldatud O. Kärsna artiklis on mõningad arvamused, mille osas EML on erineval seisukohal.Nimetatud artiklis kirjutab Olavi Kärsna, et kohalik maksuamet sunnib tegevuse ja vara firmasse üle kandnud FIEsid aasta sees endale palka maksma ega luba raha ettevõtlusest välja võtta ainult dividendina, sest töö tegemise eest peab ju palka maksma.

Firma ehk juriidilises sõnapruugis äriühing asutatakse ainult ühe eesmärgiga: teenida selle omanikele tulu. Kui firmal on üksainus omanik, siis teeb tema ka kõik firma tegevuse ehk endale tulu teenimisega seotud otsused. Ainuomanik määrab ennast juhatajaks ning võib endale määrata tasu juhatamise eest, aga ei pea seda tegema. Äriseadustik ütleb, et juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja osaühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega. On küll räägitud-kirjutatud, justkui võiks maksuamet omanikelt nõuda aasta sees juhatamise eest tasu määramist ja kui seda ei tehta, inkrimineerida mingit keskmist, aga need on ainult luulud, mis ei põhine Eestis praegu kehtivatel seadustel. Eriti kohatu on öelda, et dividendi puhul on tegemist maksustamisest kõrvalehoidmisega, sest dividendilt ei maksta sotsiaalmaksu. Dividendi tulumaks on ju suurem kui palgalt makstav, ja kui räägime ainuomanikust, on ka firma poolt äramakstav dividendi tulumaks tema raha! Iseasi muidugi, kas tasub kogu tulu dividendina välja võtta. Juhatamise tasu maksustatakse nagu töötasu (so palka), seega laekub selle eest omaniku nimele sotsiaalmaksu. Dividendilt sotsiaalmaksu ei maksta, kuid on asju, mida saab ainult sotsiaalmaksu eest.Täpsemalt saab lugeda O. Kärsna artiklit siit (http://www.aripaev.ee/3109/rubr_artiklid_310905.html?e=mc2&leht_id=3109 ) või 23. jaanuari 2006 a Äripäevast lk 19.