Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

FIE – kõige rängemalt maksustatud ettevõtja

FIE – kõige rängemalt maksustatud ettevõtja

Rubriik: Äripäev

10.05.2006 Äripäevas kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprofessor Juhan Teder FIE-dest ning nende maksukoormusest võrrelduna juriidiliste isikute maksukoormusega.

Ettevõtlusega alustades tuleb valida ettevõtluse juriidiline vorm. Enamik kaasomaniketa alustajatest kõhkleb füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ja OÜ vahel. FIE eelised on madalamad stardikulud ja lihtsam raamatupidamine, miinused aga täielik vastutus kogu oma varaga ja rängem maksukoormus. Sel taustal on üllatav lugeda arvamusi, et ettevõtlusvormidele võrdsete tingimuste tagamiseks tuleks FIEsid enam maksustada. Kui nende maksustamist kuidagi reformida, tuleb vaadata tervikpilti, mitte rebida sellest välja üht osa – sotsiaalmaksu – ja asuda seda muutma. Milles siis FIE rängem maksukoorem seisneb? Kõiki detaile ei jõua siin käsitleda, vaadelgem lähemalt kolme momenti. FIE ettevõtlustulude ja -kulude vahe maksustatakse nii tulu- kui sotsiaalmaksuga. Seega käsitletakse seda samaväärselt palgatuluna, st pole ette nähtud võimalust, et investeeringuilt maasse, hoonetesse, seadmetesse võiks saada kasumit, mis maksustataks vaid tulumaksuga. Sotsiaalmaksul on ülempiir, kuid see on enamiku jaoks seatud lootusetult kõrgele – 15kordselt miinimumpalgalt arvestatud sotsiaalmaksu tasemele. Ideaallahendust pole, kuid viis korda allapoole võiks lati tuua küll – kolmekordne miinimumpalk maksustataks kui palgatulu ja ülejäänu oleks kasum ettevõtlusest. Mõneaastase vahega soojendab keegi üles mõtte, et äri-ühingute omanike dividenditulu võiks maksustada sotsiaal-maksuga ja mõne nädalaga lastakse see mõte üldise pahameele toel põhja. Paraku on FIEdega kogu aeg just nii tehtud – ettevõtlusse tehtud investeeringutelt saadud tulu läheb sotsiaalmaksu alla. Ja kui 56% teenistusest ikka ära võetakse, on väga raske mõista poliitikute kiidulaule sellest, et ettevõtteil on madal maksukoormus. Võimalus FIE erikontole investeeringuteks raha koguda ja seeläbi maksukoormust vähendada ei ole kindlasti samaväärne äriühingute tulumaksuvabastusega investeeritud kasumile. Erikontol oleva raha puhul saab vaid jälgida, kuidas selle väärtus inflatsiooni käigus tasapisi väheneb. Äriühing võib oma vaba raha teenima panna – seda välja laenata, börsile investeerida vms. Arusaamatu ja põhjendamatu on FIE sotsiaal- ja tulumaksu arvestamine tema ettevõtlustulude ja -kulude vahelt. Kui sama põhimõtet äriühingutele rakendada, tuleks sotsiaal- ja tulumaksu arvestada mitte töötajate brutopalgalt, vaid brutopalga ja sotsiaalmaksu summalt. Absurdne? FIEga just nii tehakse. Täpsemalt loe http://www.aripaev.ee/3216/arv_kolumn_321602.html Paberväljaandes lk 18.