Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

FIE avansiline tulumaks uuest aastast automaatselt ei alanenud

FIE avansiline tulumaks uuest aastast automaatselt ei alanenud

Rubriik: Äripäev

16. jaanuari 2006 a Äripäevas kirjutab Arvestusabi OÜ ettevõtluskonsultant Riin Pajula FIE tulumaksu avansilistest maksetest.

Alanenud tulumaksumäär ei puuduta FIEsid, nemad peavad avansilisi tulumaksusummasid ikka vana maksumäära järgi tasuma.Tulumaksuseaduse sätestab, et füüsiline isik, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu (FIE), on kohustatud tasuma maksustamisperioodi kestel tulumaksu avansilisi makseid. Avansilise makse suuruseks on 1/4 isiku poolt eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast. Seadus kehtib sellest ajast, kui tulumaksumäär püsis muutumatuna ega arvesta nüüdset tulumaksumäära alanemist. FIEd peavad arvestama oma 2006. aasta avansilise tulumaksu järgnevalt: eelmise aasta maksustatav tulu × 0,24 : 4, kuid loogilisem oleks: eelmise aasta maksustatav tulu × 0,23 : 4, arvestades 2006. aasta tulumaksumäära.Paljud FIEd ei mõista, miks peaksid nad 2006. aasta avansilist tulumaksu tasuma 2005. aasta maksumäära alusel. Sama probleem oli 2005. aastal, kui tulumaksumäär alanes 26%-lt 24-le.Täpsemalt saab lugeda siit (http://www.aripaev.ee/3102/rubr_artiklid_310202.html ) või 16. jaanuari 2006 a Äripäevast lk 16.