Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

EVEA pressiteade ettevõtjate ümarlaua kohtumisest

EVEA pressiteade ettevõtjate ümarlaua kohtumisest

Rubriik: EML

17.10.2013. a toimus ettevõtlusühenduste ning kutseorganisatsioonide „maksuseaduste ümarlaud. Ettevõtlusorganisatsioonide „maksuseaduste ümarlaual“ tõdeti, et Rahandusministeerium on võtnud suuna Eesti ettevõtluskeskkonna märkimisväärseks halvendamiseks.

Täna arutasid erinevad ettevõtlusorganisatsioonid ning kutseorganisatsioonid (Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Kaubandus Tööstuskoda, Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Tööandjate Keskliit, Audiitorkogu) kavandatud maksuseaduste muudatuste üle. Planeeritavad maksuseaduste muudatused lühidalt: 1. 1000 EURoste ostu- ja müügiarvete registreerimine käibemaksu deklaratsiooni lisas;2. Autodega seotud kuludelt sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus vaid 50% ulatuses ning mitte rohkem kui 2000 EURot;3.

Käibemaksu tagastamise tähtaja pikendamine 60 päevale ilma maksumaksjale intressi maksmata. Ettevõtlus- ning kutseorganisatsioonid on omalt poolt välja saatnud Riigikogu Rahanduskomisjonile seisukohad ning argumendid, miks antud seadusi ei saaks sellisel kujul vastu võtta. Ühiselt tõdeti, et Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja Tolliameti poolt seesuguste seaduseelnõude välja töötamine, ilma huvigruppe kaasamata, ei ole kohane demokraatlikule õigusriigile. Seaduse eelnõud toovad endaga kaasa suure halduskoormuse ning maksukoormuse tõusu.

Kõike kogumis analüüsides on organisatsioonid leidnud, et „maksuaugu“ lappimine ausate ettevõtjate arvelt on ebaeetiline ning ettevõtlust kahjustav tegevus. Kavandatavad muudatused on vastuolus Põhiseaduse paragrahvist 11 tuleneva proportsionaalsuse põhimõttega. Institutsioonid on korduvalt Maksu- ja Tolliametile märku andnud, et „maksuaugu“ täitmiseks tuleks tegelda nendega, kes pettusi toime panevad, mitte suurendada korralike ettevõtjate halduskoormust. Eelpool nimetatud seaduseelnõud on ilmselge viide asjaolule, et maksuhaldur ei kuula ettevõtjate argumente ning Rahandusministeerium on alustanud Eesti ettevõtluskliima märkimisväärset halvendamist ja rahvusvahelise konkurentsi võime kahjustamist Allakirjutanud loodavad, et Rahanduskomisjon peatab seaduse eelnõu ning alustab huvigruppidega dialoogi.Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon,Eesti Maksumaksjate LiitEesti Kaubandus Tööstuskoda,Eesti Raamatupidajate Kogu,Eesti Tööandjate Keskliit,AudiitorkoguLoe ka: "Pöördumine Riigikogule seoses maksumuudatustega"