Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Euroopa Pettustevastane Amet kaitseb EL-i majandushuvisid

Euroopa Pettustevastane Amet kaitseb EL-i majandushuvisid

Rubriik: MTA

14.07.2006 Maksu- ja Tolliameti pressiteatest nähtub, et Euroopa Pettustevastase Ameti aruande kohaselt oli 2005. lõpuks OLAF-is avastatud ja uurimise all kokku 452 juhtumit, kus üritati läbi viia maksupettust Euroopa Liidus või väljaspool EL-i.

Euroopa Pettustevastane Amet OLAF avaldas eile, 13. 07, Brüsselis oma 2005. aasta aruande, milles on ülevaade ameti tööst Euroopa Liidus ja liiduvälistes riikides, 28 põhjalikku juhtumiuuringut ja hulgaliselt statistikat.

Sel puhul märkis OLAF-i peadirektor Franz-Hermann Brüner ka edukat koostööd Eestiga. "Meie koostöö Eesti tolliga on konstruktiivne, eriti põllumajandussaaduste ja kalatoodetega seotud pettuste vallas," ütles Brüner. 2005. aastal tuvastas OLAF 203.

miljoni euro ulatuses pettusi, see on parim tulemus läbi aastate. OLAF-i peadirektor Franz - Hermann Brüner ütles, et OLAF-i ülesanne on kaitsta ELi majandushuve, võideldes aktiivselt maksupettuste, salakaubaveo, korruptsiooni ning teiste kriminaalkuritegudega. "Selleks et saavutada häid tulemusi teeb OLAF pidevalt koostööd ELi liikmesriikide vastavate ametkondadega, " lisas Brüner. Näiteks koordineeris OLAF operatsiooni "FAKE", kus osalesid kõik Euroopa Liidu maade tollid ning mille eesmärk oli avastada Aasiast pärit intellektuaalset omandit rikkuvat kaupa.

Brüner rõhutab lisaks, et maksupettuse risk ELi eelarvele ei tule ainult ELi seest, selleks et võidelda pettuse vastu efektiivselt, peame üha enam valmis vaatama ka kolmandate riikide poole", ütles Brüner. Näiteks 2.3 miljonit eurot omastati ebaseaduslikult Lõuna-Ameerika joogiveeprojektist, üle 18 miljoni euro Aasia telerite anti-dumpingu kohustustest, 300 000 eurot Euroopa Komisjoni delegatsiooni Aafrika arvelt. Need on vaid kolm juhtumit, kus Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on teostanud uurimist väljaspool Euroopa Liidu piire, et kaitsta liidu maksumaksjate raha pettuste ja korruptsiooni eest. Eelmisel aastal pööras OLAF ka suurt tähelepanu struktuurifondide kaudu jaotatud abirahade kasutuse kontrollile.

OLAF toob välja, et rikkumised selles vallas on eriti ohtlikud, kuna raisatakse ELi raha ning ei saavutata eesmärki, milleks on abivajajate toetamine. Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ülesandeks on kaitsta Euroopa Liidu huve, võidelda korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu, kaasa arvatud rikkumised Euroopa institutsioonides. Raportid on kättesaadavad OLAF-i veebilehel http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html. Vt pressiteadet MTA veebilehel: http://www.emta.ee/?id=4278