Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Euroopa Komisjoni ettepanek konsolideeritud tulumaksubaasi loomiseks

Euroopa Komisjoni ettepanek konsolideeritud tulumaksubaasi loomiseks

Rubriik: EML

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku ELis tegutsevate äriühingute maksustamisbaasi arvutamise ühtse süsteemi kohta. Kõnealuse ettepaneku eesmärk on oluliselt vähendada halduskoormust, nõuetele vastavusega seotud kulusid ja õiguslikku ebakindlust, millega ELi äriühingud praegu silmitsi seisavad, olles oma maksustatava kasumi määramiseks kohustatud täitma kuni 27 eri siseriikliku süsteemi nõudeid. Kavandatud ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas (CCCTB) tähendaks, et äriühingud saaksid oma maksudeklaratsioonide esitamisel kasutada „kõik ühest kohast” süsteemi („one stop shop”) eeliseid ning saaksid kogu oma ELis tekkinud kasumi ja kahjumi konsolideerida. Liikmesriikidel säiliks täielikult suveräänne õigus kehtestada omapoolseid ettevõtte tulumaksu määrasid.

Komisjoni hinnangul aitab CCCTB kogu ELi äriühingutel säästa igal aastal 700 miljonit eurot nõuetele vastavusega seotud kulude vähenemiselt ja 1,3 miljardit eurot seoses konsolideerimisega. Lisaks saavad piiriüleselt laieneda soovivad ettevõtjad kasu kuni 1 miljardi eurose kokkuhoiu näol. See muudab ELi ka palju atraktiivsemaks turuks välisinvestoritele.

Loe pikemalt: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/319&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en.