Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Euroopa Komisjon nõuab Eestilt mitteresidentidele makstavate pensionide diskrimineeriva maksustamise muutmist

Euroopa Komisjon nõuab Eestilt mitteresidentidele makstavate pensionide diskrimineeriva maksustamise muutmist

Rubriik: EML

Euroopa Komisjoni eilse pressiteate kohaselt on Eesti riigi vastu alustatud rikkumismenetlust, sest Eesti tulumaksuseadus ei ole pensionide maksustamise osas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga kooskõlas. Menetlus on praeguseks jõudnud juba teise staadiumisse (kolmas staadium on kohtumenetlus).

Probleemiks on see, et mitteresidendist pensionärid ei saa kasutada kolmekordset tulumaksuvaba miinimumi (tulumaksuseaduse § 23²). Neile makstav pension maksustatakse üldjuhul tulumaksuga juba esimesest kroonist alates. Residendist pensionäril on aastas maksuvaba 27000 krooni, millele lisandub täiendav maksuvabastus pensionile (36 000 krooni). Komisjon juhib oma pöördumises tähelepanu, et selline maksustamine, nagu Eestis hetkel kehtib, diskrimineerib mitteresidenti võrreldes residendiga ning on seetõttu vastuolus EÜ asutamislepinguga, mille üks olulisemaid postulaate on muuhulgas isikute vaba liikumine. Tutvu ametliku eestikeelse uudisega: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1532&format=PDF&aged=0&language=ET&guiLanguage=en