iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Euroopa Komisjon esitab konkreetsed meetmed maksupettuste ja maksudest kõrvalhoidumise vastu võitlemiseks

Euroopa Komisjon esitab konkreetsed meetmed maksupettuste ja maksudest kõrvalhoidumise vastu võitlemiseks

Rubriik: EML

Miinimumkaristused maksukuritegude korral, piiriülene maksukohustuslasena registreerimise number, ELi maksumaksja harta ning tugevamad ühised meetmed võitlemiseks maksuparadiiside vastu – need on vaid mõned konkreetsed mõtted, mis komisjon täna (27.06) esitas, et parandada maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust ELis. Terviklikul lähenemisviisil põhinevas tänases teatises analüüsitakse võimalusi olemasolevate meetmete tugevdamiseks ning kirjeldatakse võimalikke uusi algatusi maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise kõrvaldamiseks Euroopas.

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: „Ei tasu luua illusioone: maksudest kõrvalehoidujad varastavad tavakodanike taskutest ja jätavad liikmesriigid ilma vajalikust tulust. Kui me tahame ausat ja tõhusat maksusüsteemi, peame sellise tegevuse välja juurima.

Poliitiline tahe võitluse hoogustamiseks on olemas. Nüüd on aeg võtta konkreetseid meetmeid. 27 riigist koosneva liiduna on meil oluline eelis – ühendatud jõud. Kui töötame meeskonnana ja järgime ühist strateegiat, saame võidu maksupetturite ja maksude maksmisest kõrvalehoidujate üle ning tagasi nõuda seaduste järgi maksmisele kuuluvad suured summad.” Hinnanguliselt on varimajanduse suurus liikmesriikides keskmiselt peaaegu viiendik SKPst, mis on kokku peaaegu 2 triljonit eurot.

Võttes arvesse majanduse globaliseerumist ja tehnoloogia arengut, on selge, et liikmesriikide iseseisvatest püüdlustest selle probleemi lahendamiseks ei piisa. Seepärast esitatakse teatises kolmetasandiline lähenemisviis, mille eesmärk on käsitleda maksudest kõrvalehoidumist ja maksupettuseid iga võimaliku nurga alt. Liikmesriigi tasand Liikmesriigid peaksid keskenduma maksude kogumise alase haldussuutlikkuse suurendamisele, nagu riigipõhistes soovitustes selgelt väljendati (vt IP/12/513). Komisjon jälgib hoolikalt liikmesriikide edusamme selles valdkonnas ning vajaduse korral osutab ka tehnilist abi.

Liikmesriikide ametiasutused peaksid hõlbustama maksukohustuste täitmist, näiteks vabatahtlike avalikustamisprogrammide abil. Maksukuulekuse suurendamisele peaksid kaasa aitama ka ELi vahendid, näiteks ühtne kontaktpunkt (vt IP/12/17) ja võimaluse korral maksuportaal. ELi tasand Meetmed maksudest kõrvalehoidumise vähendamiseks Euroopa tasandil on osutunud tulemuslikuks. Näiteks hoiuste intresside maksustamist käsitleva ELi direktiivi alusel liikmesriikide vahel vahetatav teave mitteresidendist maksumaksjate kohta annab tulu 20 miljardi euro väärtuses.

Nüüd on eesmärk süvendada sellist koostööd ja tugevdada ühiseid vahendeid. Selleks on hädavajalik, et liikmesriigid jõuaksid kokkuleppele hoiuste intresside maksustamise läbivaadatud direktiivi osas. Lisaks esitatakse mitu uut mõtet: kavandatav Euroopa piiriülene maksukohustuslasena registreerimise number, kiire reageerimise mehhanism käibemaksupettuste jaoks ning ELi miinimumeeskirjad ja -karistused maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise puhul. Rahvusvaheline tasand Selleks, et võitlus maksudest kõrvalehoidumise vastu oleks tõeliselt tulemuslik, peavad rahvusvahelised partnerid kohaldama ELi standarditega samaväärseid hea juhtimistava standardeid.

Seoses sellega on määrava tähtsusega läbirääkimisvolitused, mida komisjon on taotlenud, et pidada läbirääkimisi peamiste naaberriikidega hoiuste intresside maksustamise tugevamate kokkulepete üle. Enne 2012. aasta lõppu esitab komisjon ka „piitsa ja prääniku” lähenemisviisi maksuparadiisidega seotud probleemi lahendamiseks ning meetmed agressiivsete maksuplaneerijate vastu võitlemiseks. Taust Euroopa Ülemkogul 2012.

märtsis palusid liikmesriigid komisjonil „töötada kiiresti välja konkreetseid viise maksupettuse vastase võitluse tõhustamiseks, sealhulgas seoses kolmandate riikidega, ning esitada selle kohta aruande 2012. aasta juuniks”. Tänane teatis esitatakse ELi tippkohtumisel juuni lõpus. Edasised sammud Komisjon hakkab tänases teatises esitatud mõtteid edasi arendama.

Enne aasta lõppu esitab ta pettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise tegevuskava koos konkreetsete meetmetega, mida saaks kiiresti välja töötada. Seejärel esitab komisjon ka algatuse, mis käsitleb maksuparadiise ja agressiivset maksuplaneerimist. Kasulikud lingid Komisjoni teatis on kättesaadav veebisaidil: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm MEMO/12/492Komisjoni pressiteade, vt siit.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus