Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Euroopa Kohus toetab Eesti tulumaksusüsteemi

Euroopa Kohus toetab Eesti tulumaksusüsteemi

Rubriik: Äripäev

Tänase Äripäeva arvamusrubriigis kirjutab PricewaterhouseCoopersi juhtiv maksukonsultant Erki Uustalu, et pärast aastatepikkust diskussiooni võeti tänavu 26. märtsil vastu tulumaksuseaduse muudatused, eesmärgiga täita ELi liitumislepinguga võetud kohustus viia tulumaksuseadus kooskõlla ema-tütarühingudirektiiviga (90/435/EEC). Juunikuu lõpus tegi Euroopa Kohus oma seisukohtades kannapöörde, kinnitades kaudselt, et ka kehtiv tulumaksuseadus ei pruugi direktiiviga vastuolus olla.

Eesti tulumaksusüsteemi seadis ohtu Euroopa Kohtu lahend Athinaiki Zythopiia vs. Kreeka riik (C-294/99), kus kohus leidis, et keelatud “tulumaksu kinnipidamine” ema-tütarühingu direktiivi mõistes hõlmab sedagi, kui kasumi jaotamise hetkel maksustamata kasum maksustatakse tütarühingu tasemel. Selle lahendi valguses nõudis Euroopa Komisjon Eestilt tulumaksuseaduse muutmist. 26. juunil 2008 tegi Euroopa Kohus lahendi asjas Burda GmbH vs. Saksamaa (C-284/06), kus kohus kinnitas vastupidi, et kasumi jaotamise maksustamine tütarühingu tasemel pole siiski “tulumaksu kinnipidamine”, mistõttu ei ole see ka direktiiviga vastuolus. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/4028/arv_arvamus_402801.html?e=mc3&leht_id=4028