Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Euroopa Ettevõtete Testpaneeli raamatupidamisteemaline küsimustik on vastamiseks avatud

Euroopa Ettevõtete Testpaneeli raamatupidamisteemaline küsimustik on vastamiseks avatud

Rubriik: EML

Avanenud on Euroopa Ettevõtete Testpaneeli raamatupidamisteemaline küsimustik, mis on osa raamatupidamisdirektiivide lihtsustamise protsessist ning milles uuritakse ettevõtjate arvamust reeglite lihtsustamise kohta väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Küsimustikule vastamine on võimalik ainult testpaneeliga liitunutele, seega on Euroopa Liidu ettevõtluskeskkonna parandamisele kaasa aidata soovivad ettevõtjad igati oodatud end testpaneeli kasutajaks registreerima. Aastas viiakse testpaneelis läbi 6-8 eriteemalist küsitlust. Ajakulu küsimustikule piirdub üldjuhul 10 minutiga. Kogu vastamine toimub veebipõhiselt ning on liitunutele vabatahtlik ja mingeid muid kohustusi testpaneeli liikmetele ei lisandu. Lisainfot Euroopa Ettevõtete Testpaneeli ja liitumise kohta saab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebileheküljelt: http://www.mkm.ee/euroopa-ettevotete-testpaneel/