Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

ETTK ühines MTA vastuseisuga FIEks sundimisele

ETTK ühines MTA vastuseisuga FIEks sundimisele

Rubriik: ETV24

Oliver Kahu kirjutab ETV24-s, et Tööandjate Keskliit jagab maksu- ja tolliameti seisukohta, et palgatöötajate FIEdeks sundimine loob ettevõttele ebaausa konkurentsieelise ja asetab töövõtja ebasoodsasse positsiooni.

“FIEde tegutsemise regulatsioonid tuleb üle vaadata ja korrastada,” ütles Tööandjate Keskliidu (ETTK) juhataja Tarmo Kriis pressiteates. “Praegune olukord kahjustab nii tööandjaid kui töövõtjaid ning avaldab olulist survet sotsiaalsüsteemile,” lisas Kriis. ETTK ja Ametiühingute Keskliit nõuavad sotsiaalmaksu tasumise aluseks oleva miinimumkuumäära tõstmist kiiremas tempos ja selle ühtlustamist eelmise aasta alampalgaga hiljemalt 2008. aastaks. Sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistatud eelnõu näeb ette järgmise aasta sotsiaalmaksu miinimummäära tõstmist 150 krooni võrra. Sotsiaalpartnerite organisatsioonid on seisukohal, et miinimummäära tuleb tõsta vähemalt 850 krooni ehk praeguselt 1400 kroonilt 2250 kroonile. “Lõppema peab olukord, kus mitmed tuhanded FIEd maksavad sotsiaalmaksu väiksemalt summalt kui üleriigiline alampalk, tarbides samas tervishoiuteenuseid võrdselt teiste kindlustatutega,” ütles Kriis. “Tegemist on selgelt ebavõrdse konkurentsiga teiste ettevõtjate suhtes,” lisas ta. Loe täpsemalt: http://www.etv24.ee/index.php?0566256 Vt ka MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=4535