Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Ettevõtlusorganisatsioonid olukorrast majanduses

Ettevõtlusorganisatsioonid olukorrast majanduses

Rubriik: Muud

18. septembril istungit pidanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus arutas muude päevakorrapunktide kõrval ka olukorda Eesti majanduses ning Valitsuse eelarvepoliitikat. Arutelu tulemusel otsustati pöörata Valitsuse tähelepanu neljale olulisele aspektile. Kaubanduskoja pöördumisega liitusid ka Tööandjate Keskliidu liidrid.

Ettevõtlusorganisatsioonide seisukoht: Käesoleval hetkel puuduvad signaalid, et maailmamajanduse olukord ja makromajanduslikud tingimused lähema paari aasta jooksul paraneks, seetõttu on maksude tõstmine lubamatu. Enam kui pooled erasektori töökohad asuvad mikro- ja väikeettevõtetes, kelle põhituruks on koduturg ja sisemaine tarbija. Käibemaksu tõstmine suurendaks veelgi kohaliku turu ebakindlust ning seaks seega ohtu enam kui poole elanikkonna sissetulekud. Majanduskasvu kiirendamiseks ja elanike ostujõu säilitamiseks on mõeldav vaid maksude alandamine. Nii siseriiklikult kui signaalina välispartneritele on ülioluline tasakaalus riigieelarve koostamine. Selle saavutamise ainukeseks viisiks on märkimisväärne kulude kokkuhoid. Sarnaselt erasektorile tuleb ka avalikus sektoris lisaks personalikulude kokkuhoiule leida võimalusi ebaotstarbekate ja dubleerivate tegevuste lõpetamiseks ning asutuste ja tegevuste konsolideerimiseks. Tegevuskulude kärpimisel ei tohi ohtu seada aga tulevikku suunatud investeeringuid. Ettevõtjad soovivad pöörata poliitikute ja avalikkuse tähelepanu Eesti majandusmudeli eripärale, et ühe lisandväärtust tootva erasektori töötaja kohta on Eestis 1,7 riigieelarvest palka saavat või sellest ülalpeetavat inimest. Majanduse kohandumise käigus väheneda võiv erasektori hõive mõjutab otseselt kogu elanikkonna heaolu. Elanikkonna heaolu tagamiseks on vajalik: 1) Maksude säilitamine sama tasemel 2) Avaliku sektori kulude märkimisväärne kokkuhoid 3) Eelarve tasakaalu säilitamine 4) Tulevikku suunatud investeeringute säilitamine. Vt Kaubandus-Tööstuskoja kodulehte: http://www.koda.ee/