Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Ettevõtjad vajavad selgust tulude maksustamise osas

Ettevõtjad vajavad selgust tulude maksustamise osas

Rubriik: Äripäev

1. veebruari 2006 a Äripäevas kirjutab rahandusminister Aivar Sõerd, et liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga leppis Eesti 2002. aasta lõpul kokku üleminekuperioodis, mille jooksul viiakse 2008. aasta lõpuks tulumaksuseadus Euroopa Liidu nõuetega kooskõlla. Selle kokkuleppe sõlmimisest on möödunud kolm aastat, kuid riik pole suutnud võtta vastu selget otsust, mis saab äriühingute tulumaksusüsteemist pärast 1. jaanuari 2009. Iga otsusega viivitatud aasta vaid suurendab Eesti maksusüsteemi ebastabiilsust välisinvestorite silmis ning seab ohtu riigieelarve tulude laekumise aastal 2009.

Meie kehtiv äriühingute maksustamise süsteem näeb ette, et äriühingu kasumeid maksustatakse alles nende jaotamise hetkel. Eesmärk ei ole äriühingute kasumi tulumaksust täielik vabastamine, vaid maksu tasumise hetke edasilükkamine. Euroopa Kohus on aga andnud tõlgenduse, mille kohaselt kasumi maksustamine selle jaotamise hetkel on vastuolus ema-tütarühingu direktiiviga. Liitumislepingus lepitud üleminekuperioodi lõppedes peame olema valmis selleks, et me ei saa enam äriühinguid kasumi jaotamise hetkel maksustada. Seega on vaja otsustada, millise alternatiivi me valime äriühingute maksustamiseks alates 1. jaanuarist 2009. Teiseks tuleb otsustada võimaliku üleminekusätte osas, mis tagaks valutu ülemineku kehtivalt süsteemilt uuele. Üleminekusätte sõnastus aga sõltub oluliselt sellest, millisele süsteemile me otsustame alates 2009. aastast üle minna. Rahandusministeerium on teinud tööd kahel suunal: ühelt poolt uurinud võimalusi direktiivi muutmiseks või täiendamiseks, teisalt arutanud ka võimalikke stsenaariume äriühingute tulumaksustamiseks alates aastast 2009 ning sellega seonduvaid üleminekusätteid.Täpsemalt saab lugeda siit või 1. veebruari 2006 a Äripäevast lk 19.