Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Ettevõtjad kipuvad eksima alkoholi klassi määratlemisel

Ettevõtjad kipuvad eksima alkoholi klassi määratlemisel

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib ettevõtjate tähelepanu alkoholi määratlemise õigsusele aktsiisideklaratsioonides, saates selle kohta teavituskirjad 67 ettevõtjale.

Kirjaga juhib amet aktsiisilaopidajate, registreeritud kauplejate ja importööride tähelepanu võimalikule alkoholi määratlemise eksimusele. Kirja saajateks on ettevõtted, kes on deklareerinud alkoholi, mis kuulub kaubagruppidesse 2204 – 2206. Maksuhaldur palub üle kontrollida aktsiisideklaratsiooni kantud alkoholi määratluse ja juhul, kui sellega on eksitud, palume ühendust võtta võtmist kirjas viidatud aktsiisikeskuse spetsialistiga. Maksu- ja Tolliamet on mitme ettevõtte kontrollimisel tuvastatud, et tihti eksitakse alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse (edaspidi ATKAS) mõistes veini ja vahetoote määratlemisega. See toob kaasa kauba vale maksustamise aktsiisiga. Probleemid on seotud 15-18-mahuprotsendiliste aromatiseeritud veinide ja liköörveinide määratlemisega, kus need on määratletud veinidena ning aktsiis on tasutud vastava maksumäära alusel. Kirjade saatmise eesmärgiks on anda aktsiisimaksukohustuslastele võimalus ise taotleda aktsiisideklaratsioonide muutmist või teavitada maksuhaldurit määratlusega eksimusest. Nimetatud alkoholi liigid ei ole veinid ATKAS-e mõistes. Kogu Eestis käideldav alkohol peab lisaks siseriiklikele õigusaktidele vastama Euroopa Liidu veinikorralduse määrustele, piiritusjookide määrustele, aromatiseeritud veini määrustele ja etüülalkoholi turukorralduse määrustele. Liköörveinid ja aromatiseeritud veinid on, sõltumata nende etanoolisisaldusest, ATKAS-e mõistes vahetooted, mitte veinid, kuna toodete etanoolisisalduse saavutamiseks on joogile lisatud destilleeritud alkoholi. Vahetoodetele ettenähtud aktsiisimäär on veinide aktsiisimäärast kõrgem (veinil 1040 krooni veini hektoliitri kohta, vahetootel 1852 krooni vahetoote hektoliitri kohta) ja seega toob määratlusega eksimine kaasa eksimuse aktsiisisummas. Juhul kui ettevõtja kahtleb alkohoolse joogi valmistamise metoodikas, soovitame kontakteeruda tootjaga. Kui selgub, et määratlust tuleb korrigeerida, soovitab amet ettevõtetel aktsiisideklaratsioonide ja impordideklaratsioonide korrigeerimiseks maksuhalduri poole pöörduda. Ettevõtteid, kes ei ole ise maksuhalduri poole pöördunud ja kelle puhul on kahtlus, et alkohol ei ole määratletud õigesti, on kavas kontrollida. Täiendavat informatsiooni alkoholi määratlemise kohta on võimalik leida Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt www.emta.ee, rubriik Ärikliendile/Maksud ja aktsiisid/Aktsiisid/Alkoholiaktsiis. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/?id=21378&tpl=1026