Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Ettemakse, uue seaduse raskuspunkt

Ettemakse, uue seaduse raskuspunkt

Rubriik: Äripäev

Lasse Lehis, Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees, kirjutab Äripäeva Tulumaksu erilehes, et uue tulumaksuseaduse olulisem muudatus on avansiline makse, mis hakkab oma tehnilise keerukusega paljudele peavalu valmistama.

Seaduse teksti muudab raskepäraseks üleminek vanalt korralt uuele, mis tingib viitamise nii vanale kui ka uuele redaktsioonile. Kuna avansiline makse arvutatakse kolme eelmise aasta maksuobjekti keskmise alusel, nõuab see erisätteid alustavaile äriühinguile ja kalendriaastast erineva majandusaasta puhuks. Majandusaasta ühtib kalendriaastaga. Ettemakseid tuleb tasuda 2009. aasta 10. märtsiks, 10. juuliks ja 10. oktoobriks ning 2010. aasta 10. märtsiks. Aluseks 2006, 2007 ja 2008 TSD lisades 5-7 deklareeritud väljamaksete kolme aasta keskmine, mis jagatakse neljaga ja korrutatakse kolme esimese makse puhul maksumääraga 20/80 ja viimase puhul maksumääraga 19/81. 1. juuliks 2010 tuleb esitada aastadeklaratsioon, milles arvutatud tulumaksust saab maha lahutada 2009. aastal ette makstud summa. Seejärel tuleb tasuda ettemaksed 2010. aasta 10. oktoobriks ja 2011. aasta 10. märtsiks. Aluseks aastate 2007 ja 2008 TSD lisades 5-7 deklareeritud väljamaksete kahe aasta keskmine pluss 2009. aasta deklaratsioonis deklareeritud aasta väljamaksed. Tulemus jagatakse kolmega ja korrutatakse esimese makse puhul maksumääraga 19/81, teise puhul 18/82 (kui maksumäär langeb). Aastadeklaratsioon tuleb esitada 1. juuliks 2011. Sama rütm korduks igal aastal. Kirjeldatud konstruktsioon võiks küll olla oluliselt lihtsam. Mingit takistust poleks olnud nõuda ettemakse tasumist sarnasel põhimõttel nagu praegune lõplik maksuarvestus – st dividendi või muu väljamakse tegemise kuul. Väiksemate summade puhul oleks ettemakse ära jäänud ja tasumine toimuks aastadeklaratsiooni alusel. Praegusel kujul võib ettemakse tehnika sõltuvalt asjaoludest kujuneda intressita sundlaenuks või vastupidi – intressivabaks järelmaksuks. Lisaks see, et alustavad ettevõtjad ja need, kelle majandusaasta erineb kalendriaastast, peavad seadusest üles leidma neile kirjutatud erireeglid. Erilise intellektuaalse naudingu võib pakkuda majandusaasta pidev muutmine, mis toob kaasa avansilise makse ümberarvutamise ja maksumäärade kaalutud keskmise arvutamise. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3943/new_eri_artiklid_394307.html Tutvu tulumaksuseaduse muudatustega siit.