iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Esmakordselt Eesti kohtupraktikas pöörduti eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtu poole

Esmakordselt Eesti kohtupraktikas pöörduti eelotsuse saamiseks Euroopa Kohtu poole

Rubriik: EML

Riigikohtu halduskolleegium tegi 14. mail 2007. a määruse kohtuasjas nr 3-3-1-95-06 (AS Agrofarm õigusjärglane JK Otsa Talu OÜ vs PRIA), milles otsustati esmakordselt pöörduda Euroopa Kohtu poole eelotsuse saamiseks.

Euroopa Ühenduste Kohus asub Luksemburgis ja koosneb 27-st kohtunikust. Tagamaks ühenduse õigusaktide tõhusat ja ühtset kohaldamist ja vältimaks erinevusi tõlgendamisel, võivad ja vahel ka peavad siseriiklikud kohtud pöörduma Euroopa Kohtu poole, et paluda ühenduse õiguse tõlgenduse täpsustamist.

Euroopa Kohus teeb eelotsuse menetluses põhjendatud kohtuotsuse või määruse. Euroopa Kohtu antud tõlgendus on siduv kõikide liikmesriikide siseriiklikele kohtutele, kes lahendavad samasugust probleemi. Kuigi Eesti on Euroopa Liidu alates 1. maist 2004, ei ole siiamaani ükski Eesti kohus Euroopa Kohtu poole eelotsuse küsimiseks pöördunud.

Kohtuvaidlus puudutab põllumajandusliku keskkonnatoetuse taotlemise tingimusi. AS Agrofarm taotles 2005. a kevadel keskkonnasõbraliku põllumajandusliku tootmise eest PRIA-lt toetust, kuid vahetult enne taotluse esitamise tähtaega muudeti toetuste määramist reguleerivat põllumajandusministri määrust. Uue korra kohaselt võisid 2005.

aastal taotleda keskkonnasõbraliku tootmistegevuse toetust ainult need tootjad, kes olid 2004. aastal samasugust taotlust juba saanud. Seetõttu jättis PRIA AS Agrofarm taotluse rahuldamata. AS Agrofarm esitas selle peale kaebuse halduskohtusse, väites, et põllumajandusministri määrus on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ja Euroopa õigusega.

Põllumajandustoetuste maksmine on reguleeritud Euroopa Liidu määrustega. EL Nõukogu määruse nr 1257/1999 art 24 lg-st 1 tuleneb, et põllumajanduse keskkonnapoliitikaga seotud toetusi antakse igal aastal. Riigikohtu halduskolleegiumil tekkis tõsine kahtlus, kas põllumajandusministri 2004. a määruse nr 51 § 82 lõikega 7 taotlejatele täiendavalt esitatud nõuded on oma sisult vastavuses Euroopa Ühenduse õiguse eesmärkidega, sh EL Nõukogu määruses nr 1257/1999 sätestatud põllumajanduse keskkonnapoliitika toetuse mõttega.

Kolleegium otsustas nimetatud küsimuse lahendamiseks taotleda Euroopa Kohtult eelotsustust asjassepuutuvate EL määruste tõlgendamise kohta, kuivõrd ühenduse õigus pole üheselt mõistetav ning puudub ka vastavasisuline Euroopa Kohtu praktika. Kuigi tegemist ei ole maksuvaidlusega, puudutab probleem paljusid Eesti ettevõtjaid. Riigikohtu halduskolleegium selgitas oma määruses mitmeid haldusõiguse üldpõhimõtetest (proportsionaalsus, võrdne kohtlemine) tulenevaid seisukohti, millega PRIA peab arvestama toetuste määramisel. AS Agrofarm esindas ja nõustas kohtumenetluses EML juhatuse liige Jüri Allikalt.

Riigikohtu määrusega saab tutvuda internetis aadressil: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-95-06. Euroopa Kohtu kohtupraktikaga saab internetis tutvuda klikates siia. Kuna käibemaks ning aktsiisid (alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiis) on Euroopa Liidus harmoniseeritud, siis on ka Euroopa Kohtu praktika nendes valdkondades laialdane ning rakendatav ka Eestis kehtivate maksuseaduste tõlgendamisel. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995.

aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Liit ühendab üle 2500 liikme. Täiendav informatsioon:Jüri Allikalt, telefon 3223455Juhatuse liigeEesti Maksumaksjate LiitAhtri 6a, Tallinn 10151Telefon 626 4190E-post: info@maksumaksjad.eeKodulehekülg: www.maksumaksjad.ee

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus