Enne suvepuhkust vastuvõetud maksumuudatused

Enne suvepuhkust vastuvõetud maksumuudatused

Rubriik: EML

Enne suvepuhkusele minekut jõudis Riigikogu vastu võtta mitmed maksumuudatused, mis praeguseks on ka Riigi Teatajas avaldatud. Suuremalt jaolt jõustuvad vastuvõetud muudatused 2018. aasta alguses. Kuna osa muudatusi hakkab aga kehtima juba 1. augustist (ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist alates), toome vastuvõetud seaduste ja seletuskirjade lingid: 1. Tulumaksukobar – Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusÜhte koondatud eelnõuga muudetakse tulumaksuseaduses (TuMS) sätestatud osalusoptsioonide maksustamise reegleid paindlikumaks, alandatakse regulaarsete dividendide tulumaksu 14 %-le, kehtestatakse pangamaks, muudetakse majutuskulude ning tööandja transpordikulude maksustamist ning kehtestatakse kilovatimaks sõiduautodele. Tulu- ja käibemaksuseaduse muudatused, millega antakse tööandjale ilma erisoodustusmaksudeta (ja käibemaksu mahaarvamise õigusega) õigus töökohast üle 50 km kaugusel elava töötaja transporti ja majutust kinni maksta jõustuvad 1. augustist ja neid rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2017.TuMS terviktekst 01.08.2017TuMS terviktekst 01.01.2018 Seletuskiri Riigikogu lehel

2. Haltuuramaks – Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus Selle seaduse järgi toimub 2018. aastast ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine eraisikutevahelisel teenuse osutamisel. Selle saavutamiseks lihtsustatakse füüsilise isiku teenuse osutamisest ja kauba müügist tekkiva maksukohustuse täitmist. Kehtestatakse maksustamise erikord, mille puhul toimub maksustamiseks vajalike andmete esitamine ja maksukohustuse täitmine lihtsustatud viisil. Seletuskiri Riigikogu kodulehel 3. Maanteemaks – Liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus Seadusega kehtestatakse 2018. aasta jaanuarist veoauto teekasutustasu. Teekasutustasu tasumäär sõltub veoauto ja selle haagise täismassist, EURO-heitgaasiklassist ja telgede arvust. Päevane teekasutustasu määr jääb vahemikku 9–12 eurot ning aastane teekasutustasu määr vahemikku 500–1300 eurot. Seletuskiri Riigikogu kodulehel