Energiamaksustamise direktiivi muutmise ettepanekud

Energiamaksustamise direktiivi muutmise ettepanekud

Rubriik: EML

Rahandusministeerium edastas teiste adressaatide hulgas EML-ile seisukoha esitamiseks Euroopa Komisjoni ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ. Ettepaneku eesmärgiks on energiatoodete maksustamise ümberkujundamine aitamaks maksupoliitika abil kaasa Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamisele. Ministeerium palus esitada oma seisukohad käesoleva aasta 1. juuniks.

EML kutsub üles tutvuma vastava eelnõuga ning ettepanekute olemasolul edastama need koos põhjendusega EML-ile.Vt ettepanekut koos direktiivi eelnõu ja seletuskirjaga siit.