EML toetab kodualuse maa maksuvabastust

EML toetab kodualuse maa maksuvabastust

Rubriik: EML

Maksumaksjate liit toetab maamaksuseaduse muudatusi, millega vabastatakse kodualune maa maamaksust. See maksumuudatus vähendab veidigi koduomanike kulusid, mis on muu hulgas suurenenud ka viimastel aastatel toimunud maksutõusude tõttu (näiteks käibemaksu ja aktsiiside tõus) ja mis suurenevad veelgi tulevaste maksutõusude tõttu (nt tulumaksutagastuse piiramine, erimärgistatud kütuse kaotamine). Mistahes maksukoormust vähendav seadusemuudatus on tervitatav sõltumata sellest, millise erakonna valimislubadusega on tegemist või kellele isiklikult muudatusest kasu võib tulla.

Maamaks on keskaegne igand, mida kasutati omal ajal tänapäevase tulumaksu ja käibemaksu asemel, sest maa omamine väljendas selle omaniku maksevõimet. Tänapäeva Eestis ei ole inimese kodu juures olev maa mingi luksuskaup ega erilise jõukuse näitaja. Maamaksu kaotamine kodualuselt maalt ei kahjusta kuidagi Eesti maksusüsteemi põhimõtteid ega maamaksu toimimist. Kodualuse maa maksuvabastus on kooskõlas Eesti ühiskonna väärtushinnangutega, mille hulka kuulub oma kodu väärtustamine, samuti Eesti maksupoliitika üldiste trendidega, mille eesmärk on vähendada otseste maksude osakaalu ja maksustada rohkem tarbimist ja saastamist. Maamaksu on püütud ka õigustada väitega, et see maks justkui stimuleeriks omanikku maad efektiivselt kasutama ning takistaks suurte maavalduste koondumist ühe isiku kätte ja maa kasutut seismist. See väide võib tõesti paika pidada põllumaa või ärimaa osas, aga kindlasti ei saa maamaksu kaudu sundida omanikke Nõmme või Pirita elamukrunte tükeldama (mis ei ole õigusaktide järgi üldse lubatudki) või hakkama koduaias köögivilja kasvatama. Pole ka kuulda olnud, et keegi ostaks aedlinnades tänavate kaupa kinnisvara kokku, et takistada inimestel seal elamist. Samuti ei saa öelda, et uute elamurajoonide arendamisel oleks välja ehitatud ebamõistlikult suuri krunte või ehitatud uusi kortermaju väga hõredalt. Tõsi, üle jõu käiv maamaks vaevab peamiselt Tallinna aedlinnade ja miljööväärtuslike linnaosade elanikke. Tallinna „mägede“ ja muu Eesti koduomanike jaoks on maamaks tihti sümboolse suurusega ning paljud korteriomanikud on juba praegugi maamaksust vabastatud, sest aastane maksusumma jääb alla 5 euro. Sellegipoolest on maksumaksjate liidu arvates mõistlik vabastada maamaksust kõik koduomanikud üle Eesti. See samm vabastaks Maksu- ja Tolliameti kohustusest tegeleda sadade tuhandete väikeste maksusummade määramise, kontrollimise ja sissenõudmisega ning vabanevat ressurssi saaks maksuamet kasutada näiteks ümbrikupalkade ja salakaubaveo vastu võitlemiseks või miks ka mitte näiteks deklareerimata üüritulude avastamiseks. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab ja koolitab oma liikmeid maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.