Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

EML maksuteemaliste uurimistööde võistluse tulemused 2007

EML maksuteemaliste uurimistööde võistluse tulemused 2007

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist. Sellel aastal korraldas konkursi sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond ning lisaks maksumaksjate liidule oli seekord partneritena kaasatud ka PricewaterhouseCoopers ning IMG Grupp.

Tänavusele konkursile esitati kokku 22 võistlustööd, mis on rekordiline ja ületab eelmise aasta osalejate arvu kaks korda. Kindlasti aitas aktiivsuse tõusule kaasa täiendavate koostööpartnerite kaasamine ja rahaliste auhindade suurendamine. Võistlustöid hindas komisjon, mis koosnes EML juhatuse ja nõukoja liikmetest ning koostööpartnerite esindajatest. Arvestades tööde kõrget kvaliteeti ning seda, et konkursile esitati nii doktori-, magistri- kui ka bakalaureusetaseme töid, otsustas komisjon hinnata töid kolmes kategoorias. Doktoritaseme tööde kategoorias otsustati anda rahaline auhind 7500 krooni Tallinna Tehnikaülikooli finantsökonoomika eriala doktorant Aaro Hazakile töö eest “Äriühingute finantsotsuste kujunemisest jaotatud kasumi maksustamise tingimustes Eestis.” Magistritaseme tööde eest otsustati auhind anda Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrand Hannes Lentsiusele töö eest ”Siirdehindade maksustamine” (7500 krooni), Audentese Rahvusvahelise Ülikooli magistrand Heiki Linnamägile töö eest “Otsene maksustamine: Eesti tulumaksuseaduse areng Euroopa Ühenduse õiguse valguses” (5000 krooni) ning Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud Kadri Palmile töö eest “Paralleelmenetlus maksuõigusnormide rikkumise korral” (5000 krooni). Lõpu- ja bakalaureusetööde kategoorias otsustati premeerida Tallinna Tehnikaülikooli lõpetanud Stella Suurorgu töö eest ”Sigarettide maksustamine Euroopa Liidus: Eesti alternatiivid aastaks 2010” (5000 krooni) ning Sisekaitseakadeemia lõpetanud Sander Adamsoni töö eest “Rahvusvahelise ametiabi osutamine maksuvõlgade sissenõudmisel” (5000 krooni). Kõigile ülejäänud osalejatele otsustati anda ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ning Lasse Lehise kommentaaridega Eesti maksuseaduste kogumik. Auhinnad antakse üle EML maksukonverentsil Eesti Rahvusraamatukogus 4. oktoobril. Kõik võistlustööd tehakse huvilistele kättesaadavaks liidu raamatukogus, paremate tööde kokkuvõtted avaldatakse ka ajakirjas MaksuMaksja. Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ja ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. IMG Grupp pakub integreeritud äriteenuseid Eestis ja Lätis. Sinna kuuluvad õigus-, raamatupidamis-, finantsnõustamis- ja audiitorteenuseid osutavad ettevõtted (www.img.ee). Lisateave: EML juhatuse liige Erki Uustalu, telefon 614 1800EML tegevjuht Õnneli Varend, tel 626 4190