Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

EML maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused 2009

EML maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused 2009

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist.

2009. aasta konkursile esitati kokku 28 võistlustööd, sealhulgas 8 magistritööd, 15 bakalaureuse-, lõpu- või diplomitööd ning 5 uurimustööd või artiklit. Võistlustöid hindas komisjon, kuhu kuuluvad EML juhatuse ja nõukoja liikmed ning toetajate esindajad.

Komisjon otsustas anda rahalised auhinnad järgmistele töödele: Magistritööde kategooria

  • I koht (12 000 krooni): „Riigi kohustus tagada isikute võrdne kohtlemine elukoha müügist saadud tulu maksustamisel”, autor Rauno Ligi (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)
  • II koht (7500 krooni): “The Determination of Permanent Establishments on the Basis of Double Tax Treaties. Estonian Approach and Associated Problems”, autor Tiiu Albin (Universiteit Maastricht)
  • III koht (5000 krooni): “Taxation of Employee Stock Options in Estonia and Associated Problems”, autor Inga Klauson (Universiteit Maastricht)
  • III koht (5000 krooni): „Liikmesriikide äriühingute piiriüleste restruktureerimiste maksustamine tulumaksuseaduses ühinemisdirektiivi valguses“, autor Priit Raudsepp (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Bakalaureuse- ja lõputööde kategooria

  • I koht (7500 krooni): „Topeltmaksustamise võimalikkusest seltsingu tulu rahvusvahelisel maksustamisel”, autor Kaisa Liivas (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
  • II koht (5000 krooni): „Vabastusmeetodi laiendamisest kasule osaluste võõrandamisest”, autor Kadi Kenk (Sisekaitseakadeemia finantskolledž)
  • III koht (3000 krooni): „Juhtimisteenuse siirdehindade maksustamine ning dokumenteerimine”, autor Kersti Kull (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Lisaks otsustati välja 5000-kroonine eriauhind parima siirdehindu käsitleva uurimuse eest Martin Lehtisele Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast. Ülejäänud osavõtjatele antakse ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ning Lasse Lehise kommentaaridega Eesti maksuseaduste kogumik. Auhinnad antakse üle EML maksukonverentsil Eesti Rahvusraamatukogus 1.

oktoobril. Kõik võistlustööd tehakse huvilistele kättesaadavaks liidu raamatukogus, paremate tööde kokkuvõtted avaldatakse ka ajakirjas MaksuMaksja. Eelmiste aastate konkursside tulemusi vt siit: www.maksumaksjad.ee/modules/tinycontent/index.php?id=32 Maksumaksjate Liidu Fondi korraldatud konkurssi toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers ja IMG Advokaadibüroo. Eesti Maksumaksjate Liit (www.maksumaksjad.ee) on 1995.

aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja MaksuMaksja ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee).

PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. IMG Advokaadibüroo on maksu- ja äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo (www.img.ee). Advokaadibüroos töötavad erinevate maksustamise valdkondade spetsialistid, samuti maksuvaidlustele spetsialiseerunud juristid. Rahvusvahelise ärinõustamisteenuseid pakkuvate büroode ühenduse AGN International abiga nõustab IMG Advokaadibüroo ka rahvusvahelistes maksu- ja äriõiguse küsimustes.

Lisateave: EML pressiesindaja Margit Berko: margit@maksumaksjad.ee SA Maksumaksjate Liidu Fond juhataja Erki Uustalu: erki@maksumaksjad.ee