Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

EML ettepanek pensionäride tulumaksuvabade tuludega seoses

EML ettepanek pensionäride tulumaksuvabade tuludega seoses

Rubriik: EML

EML edastas täna Sotsiaalkindlustusametile ettepaneku, mis puudutab penisonide suhtes tulumaksuvaba tulu osa rakendamist.

Nimelt selgus hiljutisest Eesti Päevalehes avaldatud artiklist, et küllalt paljud pensionärid ei ole kursis sellega, millises ulatuses nende sissetulekuid tulumaksuga maksustatakse ning kas oleks vajadus enammakstud tulumaksu tagasi küsimiseks. Tulumaksuseadus näeb pensionärile ette kaks maksuvabastust — pensioni maksuvaba osa 192 eurot kuus ja üldine maksuvaba tulu 144 eurot kuus. Teisisõnu, kui pension ei ole inimese ainus sissetulek, siis maksustatakse pension alates 192 eurot ületavalt osalt (ning näiteks tööandjale võib esitada avalduse palgast tulumaksuvaba osa arvestamiseks), kui muid tulusid ei ole, siis jääb pension maksuvabaks kuni 336 euroni (st 144 € + 192 €). Eraldi reeglid kehtivad vabatahtliku kogumispensioni kohta, need võivad sõltuvalt lepingu tingimustest olla kas maksuvabad, 10% või 21% määras maksustatavad. 2011. aastal selgus, et päris suur hulk pensionäre ei olnud seda võimalust esitada maksuvaba tulu arvestamise avaldus pensioni väljamaksjale õigel ajal kasutanud ja pidid tuludeklaratsioone tagantjärele esitama. Nüüd, kui suurest skandaalist on kaks aastat möödas, on siiski jätkuvalt palju pensionäre, kes ei ole kursis võimalusest esitada maksuvaba tulu rakendamiseks avaldus või esitada enammakstud tulumaksu tagasisaamiseks tuludeklaratsioon. Seetõttu, ajendatuna Eesti Päevalehes 19. märtsil ilmunud artiklist „Oma õigusi mitte teadvad pensionärid jäetakse tulumaksutagastusest ilma“ teeb EML ettepaneku, et Sotsiaalkindlustusamet hakkaks pensioni maksmisel maksekorralduste selgituse lahtris märkima, kui suur on pensionilt kinni peetud tulumaksu summa. Sel juhul on lootust, et pensionär ise või keegi tema lähedastest märkab konto väljavõtet lugedes, et on toimunud tulumaksu kinnipidamine ning see teadmine aitaks inimest juhatada kas maksuvaba tulu rakendamise avalduse või tuludeklaratsiooni esitamise juurde. EML ettepanek: http://www.maksumaksjad.ee/PDFdocs/V13005.pdf EML sai 03.04.2013. a Sotsiaalkindlustusametilt vastuse, vt siit.EPL viidatud artikkel, vt siit.Teemast ning sellega seotud küsimustest põhjalikuma ülevaate saamiseks vt ka Lasse Lehis. Pensionärid pääsevad napilt maksukirvest. – MaksuMaksja, 2013, 3, lk 9-11. Vt siit.