Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

EML asub sertifitseerima ettevõtlikke inimesi ja maksuametnikke

EML asub sertifitseerima ettevõtlikke inimesi ja maksuametnikke

Rubriik: EML

Viimasel ajal on üha suuremaks probleemiks muutunud Eesti-Vene piiril ausate ja ebaausate kütusemuulade eristamine. Kuigi ministeerium koostöös maksuametiga plaanib kasutusele võtta numeroloogia põhialused ning iga teise riigipiiri ületava muula ebaausaks tembeldada, pakub Eesti Maksumaksjate Liit maksuametile abikäe ning hakkab edaspidi väljastama sertifikaate „Aus muul“.

Sertifikaadi saamiseks tuleb kütusemuulal pöörduda Tallinnasse, EML kontorisse ning esitada kohapeal EML toetajaliikmeks astumise avaldus, tasuda sularahas mõistlik summa ning lugeda peast Eesti Vabariigi hümni 3. salm. Menetluse edukalt läbinuile antakse ausa kütusemuula sertifikaat, mis kujutab endast hologrammiga kleebist, mille naismuulad kleebivad India kombe kohaselt sinna, kus asub nn kolmas silm, meesmuulad aga oma äranägemisel kergelt tuvastatavasse kohta.

Ajutist kontrolljoont ületades on maksuametnikul kohe selge, kes on aus ning kes mitte. EML IT-osakond on hologrammi seejuures selliselt programmeerinud, et kui ausal kütusemuulal on jooksva aasta liikmemaks tasumata, muutub hologramm kontrolljoont ületades punaseks (GPS lisarakendus), mis tähistab ebaausust ka kontrolljoone ületamise küsimustes. EML ja maksuamet hindavad maksuhalduri menetluskulude kokkuhoidu märkimisväärseks ning EML täiendavat sissetulekut mõistlikuks. Samas, kuivõrd üha enam on tõusetunud ka küsimus, kuidas ära tunda pädevat maksuametnikku, siis hakkab EML inimeste parema teavitamise huvides ka maksuametnikke sertifitseerima.

Eduka eksami sooritamisel kinnitatakse maksuametnikule kõrva kollane lipik (sarnaselt põllumajandussektoris kasutatavatele), kuhu kantakse isikut puudutav oluline informatsioon ning pädevuse aste koos ametniku häälekuse näitajatega (detsibellides). Pädevuse astmed on lihtsalt arusaadavad, kuivõrd eeskujuks on võetud külmikutele kantavad energiaefektiivsuse ning mürataseme näitajad. Skaala on sama ning ka tähendused sarnased. Nõnda on maksumaksjatele tagatud õiguspärane ootus maksuametnikega suhtlemisel ning ühtlasi aidatakse maksuametil keskenduda ka peamisele mureküsimusele – varimajandusega võitlemisele.

Ka selles osas plaanib EML maksuametile peatselt abistava käe ulatada.