EML abistab oma liikmeid aegunud maksuintresside tagasinõudmisel

EML abistab oma liikmeid aegunud maksuintresside tagasinõudmisel

Rubriik: EML

15. detsembril Postimehes ilmunud artiklist Maksuamet esitab teadlikult alusetuid nõudeid selgub, et Maksu- ja Tolliamet esitab ebaõigeid andmeid intressivõlgade kohta ja on sisse nõudnud või lasknud tasuda aegunud võlgu.

Maksukorralduse seaduse § 118 kohaselt aegub maksuintress ühe aasta jooksul pärast maksusumma tasumist, millelt intress on arvestatud. Erinevalt võlaõigusest kehtib maksuõiguses põhimõte, et isegi kui maksumaksja on ekslikult tasunud aegunud võlga, tuleb talle alusetult tasutu tagastada. Maksu- ja Tolliamet on kohustatud tagama, et iga maksumaksja kohta oleks maksuarvestuses ainult õiged andmed. Kui maksu või intressi võlg aegub, siis peab MTA aegunud võla arvestusest eemaldama kohe. Arvestades, et andmed maksuvõlgade kohta on avalikud, võib ebaõige maksuvõla avalikustamine tuua maksumaksjale kaasa varalist kahju. Maksumaksjatel on õigus nõuda sellisel juhul kahju hüvitamist vastavalt riigivastutuse seadusele. EML soovitab kõikidel maksumaksjatel, kelle maksude arvestuses on üleval intressivõlg, mis on arvutatud varem kui üks aasta tagasi ja mille kohta ei ole esitatud kirjalikult vormistatud intressinõuet, esitada kiiremas korras Maksu- ja Tolliametile taotlus aegunud intresside kustutamiseks maksuarvestusest. EML abistab oma liikmeid vajadusel taotluste esitamisel. Maksukorralduse seaduse § 33 annab maksumaksjale õiguse kolme aasta jooksul nõuda alusetult tasutud (sealhulgas ka aegunud) võlgade tagasimaksmist. EML soovitab kõigil maksumaksjatel, kellel on kahtlusi, et nad on tasunud aegunud intresse, esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus enammakstud intresside tagasimaksmiseks. Ka siin võib vajadusel pöörduda abi saamiseks EML juristide poole. Intresside tasumisel soovitame ka meeles pidada, et maksukorralduse seaduse kohaselt ei ole maksuhalduril õigust 50 kroonist väiksemat maksu- või intressivõlga sisse nõuda ning alla 100 krooni suuruse maksuvõla puhul ei loeta isikut võlglaseks ning võlga ei avalikustata. Selle regulatsiooni mõte on, et maksumaksjad ei peaks kandma väikeste summade maksmisest tekkivaid tarbetuid lisakulusid. Vt ka MTA pressiteadet ja selgitusi: http://www.emta.ee/?id=24918&tpl=1026