Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

EML 2010. aasta maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused

EML 2010. aasta maksundusalaste uurimistööde võistluse tulemused

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liit korraldab alates 1999. aastast iga-aastaseid maksuteemaliste uurimistööde konkursse, et elavdada avalikkuse huvi põhjalikumalt analüüsida seoseid maksuteooria, maksupoliitika ja maksustamise praktiliste rakenduste vahel ning julgustada sellealaste uurimustega tegelemist.

2010. aasta konkursile esitati kokku 27 võistlustööd, sealhulgas 14 magistritööd, 12 bakalaureuse-, lõpu-, diplomi- või uurimustööd. Esindatud olid järgmised õppeasutused: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tallinna Kolledž ja Sisekaitseakadeemia.

Võistlustöid hindas EML juhatuse ja nõukoja liikmetest ning toetajate esindajatest koosnev komisjon. Komisjon otsustas anda rahalised auhinnad järgmistele töödele: magistritööde kategooria

  • I koht (14 000 krooni): „Maksudest kõrvalehoidmise piiritlemis- ja hindamiskriteeriumid Eesti ja Euroopa maksuõiguse näitel“, autor Gerly Kask (Tartu Ülikooli õigusteaduskond);
  • II koht (9000 krooni): „Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine Euroopa Liidus“, autor Tõnis Elling (Tartu Ülikooli õigusteaduskond);
  • III koht (6000 krooni): “Sigarettide aktsiisiga maksustamine ja nõudluse hinnaelastsus Eestis“, autor Meriliin Laos (Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond);

bakalaureuse- ja lõputööde kategooria

  • I koht (8000 krooni): „Fiscal State Aid analysis of the compatibility of the EC General Block Exemption Regulation with the Agreement on Subsidies and Counteryailing Measures“, autor Ksenja Butõnskaja (Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond);
  • II koht (5000 krooni): „Lahkumismaksud Euroopa Ühenduse õiguse ja OECD mudellepingu valguses“, autor Elise Kõiv (Tartu Ülikooli õigusteaduskond);
  • III koht (3000 krooni): „Tubakatoodete aktsiisimaks ja selle laekumine riigieelarvesse“, autor Mirja Virve (Tartu Ülikooli majandusteaduskond).

Lisaks otsustati välja 5000-kroonine eriauhind parima siirdehindu käsitleva uurimuse eest Nele Valkenklaule Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnast. Ülejäänud osavõtjad saavad ergutusauhinnana ajakirja MaksuMaksja aastatellimuse ning Lasse Lehise kommentaaridega Eesti maksuseaduste kogumiku. Auhinnad antakse üle EML maksukonverentsil 6.

oktoobril. Kõik võistlustööd tehakse huvilistele kättesaadavaks maksumaksjate liidu raamatukogus, paremate tööde kokkuvõtted avaldatakse ka ajakirjas MaksuMaksja. Eelmiste aastate konkursside tulemusi vt EML kodulehelt. Maksumaksjate Liidu Fondi korraldatud konkurssi toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers ja Advokaadibüroo Casus.

Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja MaksuMaksja ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme.

PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. Advokaadibüroo Casus on maksu- ja äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo (www.casus.ee). Advokaadibüroos töötavad erinevate maksustamise valdkondade spetsialistid, samuti maksuvaidlustele spetsialiseerunud juristid.

Lisateave: EML pressiesindaja Margit Berko, telefon 626 4196, 53 035 007 margit@maksumaksjad.ee www.maksumaksjad.ee