Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Eluaseme müügitulu maksustamise reegleid tuleb muuta

Eluaseme müügitulu maksustamise reegleid tuleb muuta

Rubriik: EML

Maksu- ja Tolliamet teatas, et asub kontrollima füüsilisi isikuid, kes on jätnud deklareerimata tulu kinnisvara müügist ja vahendusest.

EML toetab seda aktsiooni. Tulumaksust on vabastatud vaid elukohana kasutatud kinnisvara müük. Spekulatsiooni eesmärgil toimunud edasimüügist saadud tulu tuleb maksustada täies ulatuses. Samuti peaks maksuhaldur rohkem tähelepanu pöörama kinnisvara üürileandmisest saadud tulude kontrollimisele. EML tuletab samas meelde vajadust muuta ja täpsustada tulumaksuseaduse sätteid, mis reguleerivad elamu ja korteri müügist saadud tulu maksustamist. Tulumaksuseaduse § 15 lg 5 p 1 kohaselt ei maksustata tulumaksuga kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamiseni kasutas oma alalise või peamise elukohana. Seaduse praegune sõnastus on liiga jäik ega vasta tegelikule elule. Seaduse mõte on vabastada tulumaksust isiklikuks tarbeks soetatud kinnisvara müügist saadud tulu. Seaduse kohaselt ei kehti maksuvabastus näiteks siis, kui elamut või korterit ei kasutanud elamiseks mitte selle omanik, vaid tema sugulane või pereliige. Samuti ei laiene maksuvabastus mitteeluruumidele, näiteks garaažiboksidele. Seadus peaks olema paindlikum ka eluaseme kasutuse tingimuste osas. Näiteks kui inimene soetab endale uue eluaseme ja annab tühjaks jäänud korteri enne mahamüümist lühikeseks ajaks üürile, ei ole põhjust korteri müügist saadud tulu täies ulatuses maksustada. Samuti tuleks maksuvabastust laiendada mitteresidentidele. Näiteks kui Eesti elanik asub elama Soome ja müüb Eestis tühjaks jäänud eluruumi maha, ei rakendata temale tulumaksuvabastust, sest ta ei ole enam Eesti resident. EML arvates takistab taoline diskrimineerimine tööjõu vaba liikumist ja on vastuolus Euroopa Liidu õigusega.