Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Eksperdid maksupoliitikast: oluline on kogutud maksukroone tõhusalt kasutada

Eksperdid maksupoliitikast: oluline on kogutud maksukroone tõhusalt kasutada

Rubriik: Postimees

Ilmar Kahro kirjutab Postimehe lisas Majandaja, et sel sügisel arutleti avalikkuses mitmeid ideid Eesti maksusüsteemi muutmiseks – kas tuleks peatada tulumaksumäära alandamine, tõsta käibemaksumäära või kehtestada automaks. Majandaja uuris, mis on Eesti maksusüsteemil viga ja mida tuleks teha.

Tartu ülikooli majandusteooria dotsendi Viktor Trasbergi sõnul on Eesti maksusüsteemi näol tegemist tüüpilise siirdeühiskonnast pärit maksusüsteemiga, kus suurem rõhk on kaudsel maksustamisel ja vähem saadakse tulu otsestest maksudest ehk tulumaksudest. Trasbergi sõnul on selleks ka omad põhjused: ühiskonna madal sissetulekutase ning madal maksukogumise võimekus. «Tänaseks on aga selline maksustruktuur seotud suurenevate riskide ja suurenevate maksumoonutustega,» ütles ta. Maksusüsteemis näeb mees hetkel kaht suurt probleemi – esiteks ebapiisavat eelarvetulude taset ning teiseks eelarve ühekülgset sõltuvust tarbimistsüklist. Trasbergi sõnul peab Eestis maksukoormust tõstma. «Tänase maksukoormusega pole võimalik Läänemere piirkonnas Eesti riiki pidada,» sõnas ta. «Eurostatistika järgi piisaks esialgu 35% maksukoormusest.» Loe täpsemalt: http://majandaja.postimees.ee/131008/esileht/olulised_teemad/majandaja/343128_1.php