Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Eile jõustus Eesti ja Leedu uus topeltmaksustamise vältimise leping

Eile jõustus Eesti ja Leedu uus topeltmaksustamise vältimise leping

Rubriik: Äripäev

Eile, 8. veebruaril jõustus uus Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vaheline tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping, mille sätteid hakatakse rakendama tagasiulatuvalt alates aasta algusest. Uue lepingu jõustumisel kaotab kehtivuse 1. jaanuarist 1994 kehtinud Eesti ja Leedu vaheline leping.

Uues lepingus kasutab Eesti topeltmaksustamise vältimiseks vabastusmeetodit, mille kohaselt ei maksusta Eesti oma residendi tulu, mida Leedul on olnud õigus lepingu kohaselt maksustada. Erandina kasutatakse krediidimeetodit n-ö passiivse tulu (dividend portfelli-investeeringutelt, intress ja litsentsitasu) topeltmaksustamise vältimiseks. Kehtiva lepingu kohaselt on intresside ja litsentsitasude maksustamisõigus ainult intresside või litsentsitasude saaja residendiriigil. Uus leping annab piiratud maksustamisõiguse (kinnipeetava maksu määr kuni 10 protsenti) ka riigile, mille resident intresside või litsentsitasude maksja on. Dividendide maksustamises kehtiva lepinguga võrreldes sisuliselt midagi ei muutu. Artiklist 13 on välja jäetud kehtivas lepingus olev lõige 5, mille kohaselt võib residentsust vahetanud füüsilise isiku vara võõrandamisest saadud kasu maksustada residentsuse vahetamisele järgnenud kümne aasta jooksul esimene residendiriik.Erinevalt kehtivast lepingust hakkab teabevahetus kahe riigi maksuhaldurite vahel toimuma kõigi Eestis ja Leedus kehtestatud maksude kohta, seni vahetati infot ainult tulumaksu kohta.Uus leping võimaldab lepinguosalisel keelduda lepingut rakendamast nende juriidiliste isikute suhtes, kelle asutamise või tegutsemise üks peamistest eesmärkidest on saada lepingus ettenähtud eeliseid, mida teisiti ei oleks võimaldatud. Sätte eesmärgiks on takistada lepingu kuritarvitamist (inglise keeles treaty shopping).Täpsemalt saab lugeda http://www.fin.ee/?id=14579 ja http://www.aripaev.ee/mod/emb/online.html?disp=2&uud_id=792202&tyyp=&leht_id=3126